Державный реестр речових прав

Правова сторінка

Постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. № 1127 затверджено Порядок доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Цей Порядок визначає умови, підстави для безпосереднього доступу посадових осіб державних органів, органів місцевого самоврядування, адвокатів та нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у зв’язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом, та процедуру отримання інформації з Державного реєстру прав, права та обов’язки суб’єктів, що є учасниками зазначеної процедури.

Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – офіційне визнання і підтвердження державою фактів набуття, зміни або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав шляхом внесення відповідних записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Державний реєстр речових прав на нерухоме майно – єдина державна інформаційна система, що забезпечує обробку, збереження та надання відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження, про об’єкти та суб’єктів таких прав.
Доступ користувачів до Державного реєстру прав надається (припиняється) на підставі договору, укладеного з технічним адміністратором цього Реєстру.
Технічний адміністратор укладає договір:

— у разі, коли користувачем є посадова особа державного органу, органу місцевого самоврядування, — з органом, у якому працює такий користувач;

— у разі, коли користувачем є державний нотаріус, — з державною нотаріальною конторою, в якій працює такий користувач;

— у разі, коли користувачем є адвокат, приватний нотаріус та його помічник, — з таким користувачем.

Якщо користувачем є державний виконавець, доступ до Державного реєстру прав надається (припиняється) технічним адміністратором цього Реєстру на підставі звернення органу державної виконавчої служби, в якому працює такий користувач.
Доступ користувача до Державного реєстру прав здійснюється з використанням електронного цифрового підпису, сумісного з програмним забезпеченням цього Реєстру.
Користувач самостійно здійснює дії, пов’язані з отриманням електронного цифрового підпису в Акредитованому центрі сертифікації ключів.
Користувач вживає заходів до забезпечення зберігання, запобігання несанкціонованому доступу та поширенню інформації з Державного реєстру прав.

Забороняється надавати іншим особам за їх зверненням інформацію з Державного реєстру прав, крім випадків, передбачених законом.

Інформація з Державного реєстру прав містить актуальні на дату та час її надання відомості про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження, наявні в ньому, а також відомості з Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та Державного реєстру іпотек, які є архівною складовою частиною Державного реєстру прав, або відомості про відсутність зареєстрованих речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
За надання інформації з Державного реєстру прав справляється плата у розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України, крім випадків, передбачених законом.

У разі надання інформації про відсутність зареєстрованих речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень у Державному реєстрі прав плата за надання інформації не повертається.

Інформація з Державного реєстру прав надається незалежно від місцезнаходження нерухомого майна.

Надання інформації з Державного реєстру прав в електронній формі шляхом безпосереднього доступу до цього Реєстру забезпечується за допомогою програмних засобів його ведення шляхом здійснення користувачем пошуку відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження, завантаження та перегляду інформації з Державного реєстру прав в електронній формі для її подальшого використання, у тому числі друку.
Формування інформації з Державного реєстру прав в електронній формі здійснюється автоматично програмними засобами ведення цього Реєстру залежно від зазначених параметрів пошуку користувачем.

Для отримання інформації з Державного реєстру прав користувач обов’язково зазначає підставу для її отримання (відповідні норми закону та реквізити справи (провадження), реквізити договору про надання правової допомоги тощо).

Інформація з Державного реєстру прав за бажанням користувача може бути отримана у паперовій формі шляхом її друку за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав на аркушах паперу форматом А4 (210 х 297 міліметрів) без використання спеціальних бланків, проставлення підпису та печатки.

Інформація з Державного реєстру прав у паперовій або електронній формі має однакову юридичну силу та містить обов’язкове посилання на Державний реєстр прав.

www.solor.gov.ua

Державний реєстр речових прав

Гармонізація вітчизняного законодавства з апробованими світовими стандартами, глибока судово-правова реформа, основним критерієм якої став пріоритет загальнолюдських цінностей, були останніми роками одними з найголовніших завдань усіх гілок влади в Україні. В переході до незалежного нотаріату та його адаптації до ринкової економіки не минули оновлення і нотаріат.

Одним з нововведень в нотаріальній практиці став Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», від 01.07.2004 № 1952-IV, який набуває чинності 01.01.2013 року. Цим Законом передбачено створення єдиної системи державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Даним Законом визначено правові, економічні, організаційні засади проведення державної реєстрації речових та інших прав, які підлягають реєстрації за цим Законом, та їх обтяжень і спрямований на забезпечення визнання та захисту державою цих прав, створення умов для функціонування ринку нерухомого иайна.

Державна реєстрація прав – це офіційне визнання і підтвердження державою фактів виникнення, переходу або припинення права власності та інших речових прав на нерухоме майно, а також права власності на об’єкти незавершеного будівництва шляхом внесення відповідного запису до Реєстру прав власності на нерухоме майно.

Система державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, яка започаткована вказаним Законом, передбачає проведення державної реєстрації всіх речових прав на нерухоме майно одним державним органом в єдиному державному реєстрі.

Державний реєстратор, нотаріус як спеціальний суб’єкт, на якого покладаються функції державного реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, починаючи з 1 січня 2013 року мають доступ до Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, Державного реєстру іпотек і використовують під час проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень реєстраційні дані зазначених реєстрів.

Державна реєстрація прав власності, реєстрація яких проведена відповідно до законодавства, що діяло на момент їх виникнення, під час вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва проводиться нотаріусом, яким вчиняється така дія.

Державна реєстрація прав у результаті вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва проводиться нотаріусом, яким вчинено таку дію.

. Законом визначені наступні засади державної реєстрації прав:

 • обов’язковість державної реєстрації прав;
 • гарантування державою достовірності зареєстрованих прав на нерухоме майно;
 • виникнення права на нерухоме майно, яке підлягає державній реєстрації відповідно до цього Закону, з моменту такої реєстрації;
 • можливість укладення будь-яких правочинів щодо нерухомого майна (відчуження, управління, іпотека тощо) за умови державної реєстрації прав на це майно згідно з вимогами Закону;
 • визнання дійсності права на нерухоме майно, що виникло до набрання чинності цим Законом, за умов, що ним визначені;
 • публічність державної реєстрації прав;
 • проведення державної реєстрації прав за місцем розташування об’єкта нерухомого майна в межах території, на якій діє відповідний орган державної реєстрації прав.

Будь-які правочини щодо нерухомого майна вчиняються , якщо право власності чи інше речове право на таке майно зареєстровано згідно з вимогами даного Закону.

Приватний нотаріус

Івано-Франківського

міського нотаріального округу

obljustif.gov.ua

Департамент реєстраційних послуг
ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

69002, м.Запоріжжя, вул.Олександрівська, б.84 (5 — тий поверх),
тел. 228-02-29, 068-502-81-55,050-268-64-82
e-mail: dreestrzmr@gmail.com
ecp.drpzmr@gmail.com (для електронного документообігу)
Facebook

Державний реєстр речових прав на нерухоме майно перейде на Blockchain.

Як повідомляється, Уряд планує впровадити Blockchain з 1 січня 2018 року.

«Міністр юстицій Павло Петренко повідомив, що вже за пару тижнів на Blockchain переведуть СЕТАМ — Систему електронних торгів арештованим майном, а з нового року і Реєстр нерухомого майна та речових прав на нерухоме майно. Ці рішення вже схвалені Урядом і не потребують голосування у Верховній раді», — зазначив на своїй сторінці Козак.

Також, Кабінет Міністрів України схвалив переведення ведення Державного земельного кадастру на технології захисту інформації Blockchain.

Крім того, уряд підтримав переведення аукціонів з оренди земельних ділянок в електронну форму — пілотний проект Міністерство аграрної промисловості і продовольства має намір запустити в жовтні 2017 року.

Уряд також зазначив, що Blockchain — це найсучасніша та найнадійніша платформа.

Кабінет міністрів підписав меморандум з Blockchain — компанією Bitfury.

Blockchain збираються впровадити також і в банківській сфері.

Blockchain — це спосіб зберігання даних або цифровий реєстр транзакцій, угод, контрактів.

При його використанні цифрові записи об’єднуються в «блоки», які потім зв’язуються криптографічно і хронологічно в «ланцюжок» за допомогою складних математичних алгоритмів.

Процес шифрування, відомий як хешування, виконується великою кількістю різних комп’ютерів, що працюють в одній мережі.

Уряд планує перевести Реєстр прав на нерухоме майно на Blockchain

Як тільки Державний реєстр речових прав на нерухоме майно буде оновлений і утворений новий блок, він вже не може бути змінений. Таким чином, підробити його неможливо.

drp.zp.ua

«Як легко знайти нерухомість будь-кого в реєстрі нерухомого майна?»

Запровадження державного реєстру речових прав на нерухоме майно (реєстру нерухомого майна) в Україні – є безумовно кроком позитивним і прогресивним. Але, як виявляється, ще не кожен встиг оцінити всю багатогранність цього інформаційного інструменту.

Сьогодні розкриємо секрети та інструкцію, як же користуватись реєстром нерухомого майна, щоб легко і швидко знаходити інформацію, яка вас цікавить, а також уберегти від деяких помилок, що призводять до нерелевантного результату в пошуку. (Дивіться також «Безкоштовний спосіб державної реєстрації речових прав на нерухомість!» )

1. Як почати шукати в реєстрі нерухомого майна?

По-перше, щоб знайти інформацію в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно kap.minjust.gov.ua (“Кабінет електронних сервісів”), треба пройти авторизацію, яка можлива трьома різними способами:

ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

 1. Через електронно-цифровий підпис;
 2. ID- банкінг;
 3. Сервіс електронної пошти MAIL.GOV.UA.

Перший спосіб – авторизація через MAIL.GOV.UA

MAIL.GOV.UA – це електронний поштовий сервіс, який позиціонується як державний і, можливо, в майбутньому використовуватиметься як офіційна поштова скринька в інтернеті для кожного. При цьому, адреса поштової скриньки – це набір цифр вашого реєстраційного номера облікової картки платника податків, простіше кажучи – ідентифікаційний код.

Тобто ви створюєте собі поштову скриньку на сайті, а потім використовуєте цю адресу пошти і пароль від неї як логін і пароль для доступу до реєстру нерухомого майна.

Відразу відмітимо, що для того, щоб відкрити поштову скриньку на цьому сервісі, ніякої спеціальної перевірки проходити не треба, тому, цілком можливо ввести чужі дані. В майбутньому, цю проблему збираються розв’язати, але зараз, радимо всім відкрити скриньки на цьому сервісі під своїми ідентифікаційними кодами, щоб потім не було головного болю.

Тим паче, що згідно із заявами Міністра юстиції, планують впровадити сервіс, за яким можна буде простежити, хто цікавився нерухомістю, все за тим же кодом. І теоретично можливо, що під вашим кодом, хтось цікавився нерухомістю якого-небудь олігарха, сепаратиста або ще когось.

Другий спосіб ідентифікації на сайті – Id – banking

Грубо кажучи, це як ідентифікація через “Приват-24”, але система дозволяє скористатися доступом і через інші банки.

Третій спосіб – електронно-цифровий підпис

Це найнадійніший спосіб для ідентифікації, оскільки для того, щоб отримати такий ключ, необхідно реально написати заяву, підтвердити особу і пройти певну процедуру. Коштує він, до речі, близько 200 грн. на 2 роки (для фізичних осіб).

Але такий підпис дає вам можливість не лише дивитися інформацію, що містить реєстр нерухомого майна, але і подавати заяви на реєстрацію та інше, що буде прирівняно до живого подання заяви (але в реальності, таких сервісів зараз доки дуже мало).

2. Подання заявки

Наступний крок, після того, як ви пройшли авторизацію, це вже безпосередньо подання заявки на отримання інформації з реєстру нерухомого майна. На даний момент, пошук інформації можливий за наступними параметрами: адреса нерухомості, реєстраційний номер об’єкту нерухомості, кадастровий номер земельної ділянки, а також інформація про фізичну або юридичну особу.

У цьому віконці, куди вас переправила система, ставимо “галочку” в потрібному місці і тиснемо “Далі”.

Наступне вікно, з’являється залежно від того, що ви вибрали раніше. Якщо це, скажімо, реєстраційний або кадастровий номер, то з’явиться віконце з одним полем, в яке необхідно ввести номер. Якщо ви вибрали, наприклад, пошук за адресою, то у відповідних полях необхідно вказати назву населеного пункту, вулиці, номер будинку, номер квартири і, можливо, інші елементи адреси, корпус, блок і інше. Якщо вибрати пошук по юрособі, то обов’язково вводиться код ЄДРПОУ.

Після того, як ви заповнили відповідні пошукові поля, натисніть “Далі”. Пошук почався. Якщо в державному реєстрі речових прав інформації за вашими пошуковими параметрами немає, то спливе відповідне повідомлення, якщо ж є, то з’явиться форма для оплати. Слід сказати, що це дуже зручно, що спочатку відбувається пошук, а потім оплата. Тому що це забезпечує уникнення “помилкових” запитів.

Але якщо платіжне віконце з’явилося, це означає, щось ви знайшли. Оплата відбувається, як і всі звичайні платежі в інтернеті, без яких-небудь особливостей. Вартість послуги складає 20 гривень.

Надалі, з’явиться ще форма для отримання на електронну пошту квитанції, яку можна не заповнювати. Після чого з’явиться Інформаційна довідка, в якій буде вказана інформація з реєстру речових прав за вашим запитом. Це файл в “PDF” форматі. Зазвичай приходить ще і копія на пошту на MAIL.GOV.UA.

Дякуємо! Тепер: 1) Натисніть »ОТРИМАТИ КУПОН« ; 2) Введіть ваше Ім’я та Email, щоб ми змогли надіслати вам КУПОН прямо на пошту! Якщо не приходить — перевірте папку «Спам»!

Загалом це і все. Слід сказати, що враховуючи зміни, які діють з 01.01.2016 р. ви отримуєте не просто файл, а це є офіційним документом. Який можна перевірити через цей же сайт, можна подавати до державних установ. Документ від нотаріуса або державного реєстратора відрізнятися від вашого майже не буде. Ні друку, ні підпису, ні штампу вони вже не ставлять.

Тонкощі пошуку в реєстрі речових прав

Тепер про особливості пошуку інформації в реєстрі нерухомого майна, коли пошук здійснюється за конкретною фізичною особою.

Пошук можна проводити або по ПІБ, або по ІНН, або ж по серії і номеру паспорта. Чи варто говорити, що найбільш якісний результат виходить при пошуку за ІНН? Радимо користуватися тільки ним.

Інші параметри використовувати тільки за відсутності ІНН. Хоча, справедливості заради, скажемо, без ІНН, це у більшості випадків дуже трудомістко, а іноді і марно.

Річ у тому, що при пошуку по ПІБ, система видасть вам всіх повних тезків по всій Україні. І якщо це якесь рідкісне прізвище і ім’я, то результат може бути вдалим. Але якщо це Шевченко, Петренко та ім’я з популярних, то вийде величезний список. У якому всі з однаковими ПІБ, і хто вам потрібний, залишається тільки здогадуватися.

Що стосується пошуку за серією і номером паспорта, то без заповнення ще хоч би одного поля, воно просто не працює. Видається відповідь, що інформації в реєстрі немає.

“Інформація про особу, яка може бути отримана в державному реєстрі речових прав”

І останні “непорозуміння” при пошуці. А вони, до речі, виникають, і пов’язано це з особливістю алгоритму пошуку інформації. Річ у тому, на відміну від роботи інших баз даних, при збільшенні параметрів пошуку, наприклад, прізвище, ІНН, результат стає не точнішим, що було б логічним, а навпаки, ще ширшим. Експерименти із запитами показали, що можна задати ПІБ однієї людини, а ІНН іншої і у результаті ви отримаєте інформацію скопом, причому не всю.

Цікаво ще і те, що шукати по одному лише прізвищу не можна, програма не пускає. Але, якщо заповнити поле прізвище і ввести які-небудь серію і код паспорта, то цей блок в програмі не спрацьовує і видається результат по записах з конкретним прізвищем. Чому так, є різні припущення. Можливо закладено спеціально.

Цікаве й інше спостереження, при заповненні ПІБ і паспорта, видається така ж кількість людей з однаковими ПІБ, але при цьому при використанні додатково поля паспорта видає чомусь на 1 запис більше, ніж без. А саме, видає інформацію про наявність іпотеки. Чому її не було при запиті без паспорта, теж не зрозуміло.

Як висновок, хочеться зазначити, що для того, щоб отримати якісну інформацію, треба мати ІНН людини. Без нього, все значно ускладнюється.

Більше того, в нашій практиці був випадок, коли до людини в інфодовідку приліпився арешт на усе майно. При чому пошук був по всіх полях одночасно. Коли ж по цій людині шукали тільки за ІНН, такого запису не було. Поки розібралися, що до чого, і для вірності не взяли довідку у нотаріуса, клієнт почав турбуватись.

P.S. Пам’ятайте також, що інформації про право власності, яке виникло до 2010 року, в реєстрі може і не бути, оскільки реєстр почав працювати повноцінно лише з 2010 року. А до 2002 року, реєстрів взагалі не було і за інформацією такої давності треба йти у найближче відділення Укрдержреєстру.

Про державний реєстр речових прав на нерухоме майно дивіться також на відео:

www.pravoconsult.com.ua

Как получить справку из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество on-line?

Сегодня каждый гражданин имеет возможность получить доступ к сведениям из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество (далее – Реестр). Причем для этого не обязательно обращаться к государственным регистраторам, получить информационную справку можно не отходя от компьютера. Как это сделать расскажет Prostopravo

Шаг 1. Перейти в «Кабинет электронных сервисов» Министерства юстиции Украины по ссылке: https://kap.minjust.gov.ua/

Далее выбираем «Державні реєстри» -«Державний реєстр речових прав на нерухоме майно» — «отримати інформаційну довідку»:

Шаг 2. Регистрация

На странице авторизации нажмите ссылку «зарегистрироваться». Открывается страница «Регистрация нового пользователя». Установите флажок, подтверждающий Ваше согласие с правилами использования системы. Нажмите кнопку, соответствующую типу пользователя: физическое или юридическое лицо. В форме регистрации заполните соответствующие поля. Нажмите кнопку «Зарегистрировать». Не забудьте также поставить «галочку» в поле «Я не робот».

При регистрации в Кабинете для Вас автоматически создается электронный ящик на почтовом сервере mail.gov.ua. Именно на этот ящик будут поступать документы, заказанные в Кабинете. Имя и пароль почтового ящика — это логин и пароль учетной записи в Кабинете.

Шаг 3. Авторизация

На странице авторизации выберите вкладку «Вхід». Введите логин и пароль. Нажмите кнопку «Вхід»:

Авторизация возможна также по логину и ЭЦП. Для этого выберите вкладку «Вход по ЭЦП». В поле «Логин» укажите логин аккаунта. В поле «Название АЦСК» выберите название авторизованного центра сертификации ключей (АЦСК), в котором Вы получили свою электронную цифровую подпись. В поле «Путь к ключу» выберите файл ключа ЭЦП. В поле «Пароль к ключу» введите пароль к ключу Вашей электронной цифровой подписи. Нажмите кнопку «Вход»:

Авторизация по BankID работает пока в тестовом режиме и возможна для клиентов «Ощадбанка» и «Приват банка».

Для авторизации по BankID Вам не нужно предварительно регистрироваться в Кабинете. Ваш аккаунт будет создан автоматически. Также автоматически создается почтовый ящик mail.gov.ua.

На странице авторизации выберите вкладку «Вход по BankID». Выберите Ваш банк. Произойдет переход на страницу Интернет-банкинга. Выполните авторизацию в соответствии с требованиями Вашего банка. После успешной проверки данных Вы будете автоматически авторизованы в Кабинете электронных сервисов.

Шаг 4. Привязка ключа электронной цифровой подписи к учетной записи

Ключ ЭЦП необходим для поиска сведений в случае, если Ваш аккаунт зарегистрирован на паспортные данные.

Обратите внимание, что пользователь имеет возможность привязать к аккаунту только один электронную цифровую подпись. Самостоятельно заменить или удалить привязанный ключ ЭЦП невозможно.

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в Кабинете. Нажмите на имени пользователя в заголовке страницы. Откроется страница редактирования профиля. Выберите раздел «Электронная цифровая подпись». В поле «Выберите имя АЦСК» выберите название авторизованного центра сертификации ключей (АЦСК), в котором Вы получили свою электронную цифровую подпись. В поле «Укажите путь к ключу» выберите файл ключа ЭЦП. В поле «Пароль» введите пароль к Вашему ключа ЭЦП. Нажмите кнопку «Считать ключ ЭЦП».

Система сравнит данные, указанные в аккаунте, с данным электронной цифровой подписи. Если проверка прошла успешно, ключ ЭЦП привязывается к учетной записи. На странице профиля будет отображена информация об электронной цифровой подписи. Вы получаете полный доступ к услугам Кабинета электронных сервисов и можете использовать электронную подпись для авторизации в Кабинете.

Если Вы хотите заменить привязанный ключ ЭЦП, необходимо письменно обратиться к Администратору ГП «Информационные судебные системы» и предоставить необходимые документы, подтверждающие Вашу личность.

Шаг 5. Поиск информации в реестре

Поиск возможен по адресу объекта, по регистрационному номеру, по кадастровому номеру, по данным собственника.

1. Поиск по адресу объекта недвижимости:

Установите отметку, которая соответствует варианту поиска и нажмите кнопку «Далее». В открывшемся окне выберите значение в поле «Регион». В поле «Адрес» начните вводить название города и улицы и выберите нужный вариант с подсказкам системы. Заполните другие необходимые параметры адреса. Например, выберите «Тип здания» — «дом» и введите его номер; выберите «Тип объекта» — «Квартира» и укажите ее номер. При нажатии кнопки «Найти» будет выполняться поиск по указанному адресу.

Если по указанному адресу будет найден объект недвижимости, произойдет переход к странице подтверждения реквизитов плательщика, которые необходимы для осуществления on-line оплаты. Если по указанному адресу объект недвижимости не будет найден, пользователь имеет возможность вернуться к странице с вводом адреса или страницу с вариантами поиска.

2. Поиск по регистрационному номеру объекта недвижимости

Установите отметку, которая соответствует варианту поиска и нажмите кнопку «Далее». В открывшемся окне введите регистрационный номер объекта недвижимости.

Если по указанному номером будет найден объект недвижимости, произойдет переход к странице подтверждения данных, по которым будет осуществляться on-line оплата. Если по указанному номером объект недвижимости не будет найден, пользователь имеет возможность вернуться к странице с введением регистрационного номера или страницу с вариантами поиска.

3. Поиск по кадастровому номером земельного участка

Установите отметку, которая соответствует варианту поиска и нажмите кнопку «Далее». В открывшемся окне введите кадастровый номер земельного участка.

Если по указанному кадастровым номером будет найдена земельный участок, произойдет переход к странице подтверждения реквизитов плательщика, которые необходимы для осуществления on-line оплаты. Если по указанному кадастровым номером не будет найдено земельного участка, пользователь имеет возможность вернуться к странице с введением кадастрового номера или страницу с вариантами поиска.

4. Поиск по данным физического лица

Установите отметку, что соответствует варианту поиска и нажмите кнопку «Далее». В открывшемся окне введите параметры поиска: фамилия, имя и отчество лица (ФИО), РНОКПП (индивидуальный налоговый номер), серию и номер документа. Если Вы указали индивидуальный код или серию и номер документа, данные ФИО указывать не обязательно. Для поиска можно ввести только один из параметров

5. Поиск по данным юридического лица

Установите отметку, что соответствует варианту поиска и нажмите кнопку «Далее». В открывшемся окне введите код ЕГРПОУ. Название предприятия указывать не обязательно.

Если по указанным параметрам будет найдена информация о предприятии, произойдет переход к странице подтверждения реквизитов плательщика, которые необходимы для осуществления on-line оплаты. Если информация не найден, Вы сможете вернуться к странице ввода данных для поиска предприятия или страницу с вариантами поиска.

Шаг 6. Оплата

Для оплаты в online режиме проверьте информацию о Плательщике, отображенную на экране. Чтобы оплатить услугу, нажмите кнопку «Оплатить». Откроется страница платежной системы. Установите флажок, подтверждающий согласие с условиями договора-оферты на перевод средств при осуществлении интернет-платежей. Выполните on-line оплату, следуя указаниям платежной системы.

Информационная справка будет выведена на экран, а также отправлена на электронный адрес mail.gov.ua.

Если Вы решили отказаться от осуществления оплаты, нажмите кнопку «Новый запрос».

Опубликовано на сайте: 05.02.2016

www.prostopravo.com.ua

Смотрите еще:

 • Сроки получения субсидии как молодой семьи Какие документы нужны для участия в программе «Молодая семья» Чтобы стать участником госпрограммы «Молодой семье — доступное жилье», действие которой продлено Правительством на 2016 — 2020 годы включительно, […]
 • Налоги в чехии 2014 Налоги в чехии 2014 Зарплата бывает разная. Например, минимальная (фактически, вмененная), средняя, грубая, чистая. Правда, очень часто средняя заработная плата превышает чью-то обычную. В этом случае можно […]
 • Социально правовые услуги по 442 закону Социальное обслуживание по новым правилам 25 октября 2010 года, выступая на заседании президиума Государственного совета о социальной политике в отношении пожилых граждан, Дмитрий Медведев, занимавший на тот […]
Закладка Постоянная ссылка.

Обсуждение закрыто.