Приказ 149 педиатрия

На виконання доручення Президента України від 06.03.03 №1-1/252, Конвенції ООН про права дитини, Європейської стратегії «Здоров я та розвиток дітей і підлітків», з метою удосконалення надання медичної допомоги дітям раннього віку та уніфікації обсягів і якості медичного догляду за здоровою дитиною віком до 3 років

1. Затвердити Клінічний протокол медичного догляду за здоровою дитиною віком до 3 років (далі — Протокол), що додається.

2. Начальнику Управління материнства, дитинства та санаторної справи Бондаренку В.В.організувати проведення навчальних семінарів з впровадження Протоколу для організаторів охорони здоров’я дітей територіальних органів охорони здоров’я та співробітників профільних кафедр вищих навчальних медичних закладів і закладів післядипломної освіти до 1 червня 2008 року.

3. Директору Департаменту кадрової політики, освіти та науки Банчуку М.В.забезпечити внесення відповідних змін до навчальних програм вищих навчальних медичних закладів та закладів післядипломної освіти до 1 вересня 2008 року.

4. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, начальникам головних управлінь охорони здоров’я Дніпропетровської, Донецької, Київської, Львівської, Харківської, Чернівецької, Головного управління охорони здоров’я та медицини катастроф Черкаської, управління охорони здоров’я та медицини катастроф Одеської, управління охорони здоров’я та курортів Вінницької та управлінь охорони здоров’я обласних державних адміністрацій, Головного управління охорони здоров’я та медичного забезпечення Київської та управління охорони здоров’я Севастопольської міських державних адміністрацій, ректорам вищих навчальних медичних закладів і закладів післядипломної освіти:

4.1. Забезпечити умови для проведення навчальних семінарів з впровадження Протоколу для організаторів охорони здоров’я дітей територіальних органів охорони здоров’я та співробітників профільних кафедр вищих навчальних медичних закладів і закладів післядипломної освіти.

4.2. Визначити та затвердити наказом відповідальну особу та графік проведення навчальних семінарів для лікарів-педіатрів, лікарів загальної практики/сімейних лікарів, фельдшерів, медичних сестер закладів охорони здоров’я усіх рівнів, де надається медична допомога дітям.

4.3. Організувати відповідно до затвердженого графіка проведення навчальних семінарів для (за списком) лікарів-педіатрів, лікарів загальної практики/сімейних лікарів, середніх медичних працівників закладів охорони здоров’я усіх рівнів, де надається медична допомога дітям з прийняттям заліків стосовно впровадження Протоколу, до 1 грудня 2008 року. Про проведену роботу поінформувати Управління материнства, дитинства та санаторної справи та Департамент кадрової політики, освіти та науки до 20 грудня 2008 року.

4.4. Забезпечити впровадження та застосування Протоколу в діяльності закладів охорони здоров’я з 1 січня 2009 року.

4.5. Здійснювати контроль за виконанням цього наказу, заслуховувати звіти про хід реалізації заходів на засіданнях колегії органів охорони здоров’я.

4.6. Щороку до 1 січня надсилати Міністерству пропозиції та зауваження до Протоколу.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров’я України Лазоришинця В.В.

old.moz.gov.ua

Грудное вскармливание

Грудное вскармливание

МОЗ Украины — документы, ссылки

Сайт Проекта здоровья матери и ребенка, страница «Информационные ресурсы»

В том числе выложены приказы МОЗ

Приказ 149 про медицинское наблюдение за здоровым ребенком до 3 лет http://mihp.com.ua/ukraine/INFOukr/Nakaz_149.pdf

Приказ 584 про уход за маловесным ребенком, в т.ч. есть про метод Кенгуру http://mihp.com.ua/ukraine/INFOukr/Small_baby_protocol_584.pdf

Приказ 255 про оказание медицинской помощи при желтухе новорожденных http://mihp.com.ua/ukraine/INFOukr/Jaundice_255.pdf

Приказ 152 о медицинском уходе за здоровым новорожденным ребенком http://mihp.com.ua/ukraine/INFOukr/Prikaz_152.rar

Наказ від 29.12.2003 № 620

Татьяна, спасибо, вы бы еще

Татьяна, спасибо, вы бы еще добавили про приказы, про что они? например, первый — судя по названию, про назначение лекарств. а причем здесь ГВ?

по-украински напишите, так даже лучше!

Про пологи (початок ГВ) Наказ

Наказ від 29.12.2003 № 620 Про організацію надання стаціонарної акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги в Україні

Про догляд за новонародженою дитиною

Наказ від 04.04.2005 № 152 Про затвердження Протоколу медичного догляду за здоровою новонародженою дитиною

Наказ від 29.08.2006 № 584 Про затвердження Протоколу медичного догляду за новонародженою дитиною з малою масою тіла при народженні

Наказ від 08.06.2007 № 312 Про затвердження клінічного Протоколу з первинної реанімації та післяреанімаційної допомоги новонародженим»

Наказ від 27.04.2006 № 255 Про затвердження клінічного протоколу надання неонатологічної допомоги дітям «жовтяниця новонароджених»

Наказ від 21.08.2008 № 484 Про затвердження клінічного Протоколу надання допомоги новонародженій дитині з дихальними розладами

Профілактика лікарняних інфекцій

Наказ від 10.05.2007 № 234 Про організацію профілактики внутрішньо лікарняних інфекцій в акушерських стаціонарах (п. 4. Профілактичні та протиепідеміологічні заходи ст 11. в документі dodatok9.doc в rar. додатку)

Про грудне вигодовування (ГВ)

Наказ від 31.07.2006 № 529/49 Про затвердження галузевої програми «Підтримка грудного вигодовування дітей в Україні на 2006-2010 роки»

Наказ від 04.08.2006 № 540 Про затвердження принципів підтримки грудного вигодовування, критеріїв та порядку оцінки закладу охорони здоров’я на відповідність статусу «Лікарня, доброзичлива до дитини»

Про догляд за дитиною

Наказ від 20.03.2008 № 149 Про затвердження Клінічного протоколу медичного догляду за здоровою дитиною віком до 3 років

Подскажите пожалуйста,в связи с сильными морозами и боязнью заразить ребёнка (11 месяцев) гриппом мы не посещаем поликлиннику,насколько правомерны угрозы медсестры про передачу этой информации в прокуратуру,чем это грозит и имеют ли они на это право в свете нового закона о защите информации.
Спасибо

gvinfo.ru

Клінічний протокол медичного догляду за здоровою дитиною віком до 3 років

1. Загальні положення

1.1. Цілі і завдання Протоколу

Протокол базується на концепції інтегрованого підходу до надання медичної допомоги дітям раннього віку, рекомендованій Всесвітньою організацією охорони здоров’я, яка передбачає пріоритетність профілактичних заходів при здійсненні медичного догляду за дитиною та залучення сім’ї з метою всебічного розвитку дитини.

У Протоколі визначено терміни та обсяги проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів дітей віком до 3 років, основні принципи догляду з метою розвитку, раціонального вигодовування та харчування, оцінки фізичного та психомоторного розвитку, цільового консультування батьків.

При виявленні відхилень у стані здоров’я дитини призначаються додаткові медичні втручання, згідно з чинними протоколами надання медичної допомоги дітям відповідно до показань. Медичний догляд за здоровою новонародженою дитиною здійснюється згідно з наказом МОЗ України від 04.04.2005 р. № 152.

Протокол базується на основних принципах науково-доказової медицини (додаток 1 до Протоколу).

Усі медичні втручання, передбачені Протоколом проводяться з обов’язковим урахуванням дотримання вимоги поінформованої згоди батьків дитини (опікунів, піклувальників), або їх законних представників.

1.2. Основні поняття і терміни

Медичний догляд за дитиною раннього віку – це комплекс заходів, які здійснюються медичними працівниками із залученням родини у відповідності до потреб кожного вікового періоду розвитку дитини та спрямовані на створення оптимальних умов для її здорового гармонійного розвитку (фізичного, розумового, соціального) в сприятливому безпечному середовищі, забезпечення раціонального вигодовування та харчування, профілактику захворювань і травматизму, формування навичок здорового способу життя.

Перелік складових медичного догляду за дитиною раннього віку, який повинен бути доступним для кожної дитини:

обов’язковий медичний профілактичний огляд;

раціональне вигодовування та харчування;

догляд з метою розвитку;

створення безпечного середовища.

2. Порядок проведення обов’язкових профілактич- них медичних оглядів дитини віком до 3 років

2.1. Загальні положення

Обов’язкові медичні профілактичні огляди дітей віком до 3 років проводяться з метою моніторингу стану їх здоров’я та здійснення ефективних заходів щодо охорони здоров’я та розвитку дітей цієї вікової категорії шляхом:

оцінки стану здоров’я кожної дитини;

оцінки фізичного та психомоторного розвитку;

оцінки вигодовування та харчування;

своєчасного виявлення захворювань та патологічних станів;

консультування батьків з питань догляду за дитиною, раціонального харчування, розвитку дитини, профілактики нещасних випадків та травм тощо;

визначення тактики подальшого медичного спостереження та обстеження дитини за результатами обов’язкового медичного профілактичного огляду.

studfiles.net

Приказ 149 педиатрия

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 20.03.2008 р. № 149

Клінічний протокол медичного догляду за здоровою дитиною віком до 3 років

Підписав: Заступник начальника Управління материнства, дитинства та санаторної справи В. Б. Педан

Направлено:

1. Начальнику Управління материнства, дитинства та санаторної справи Бондаренку В.В.

2. Директору Департаменту кадрової політики, освіти та науки Банчуку М.В.

3. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, начальникам головних управлінь охорони здоров’я Дніпропетровської, Донецької, Київської, Львівської, Харківської, Чернівецької, Головного управління охорони здоров’я та медицини катастроф Черкаської, управління охорони здоров’я та медицини катастроф Одеської, управління охорони здоров’я та курортів Вінницької та управлінь охорони здоров’я обласних державних адміністрацій, Головного управління охорони здоров’я та медичного забезпечення Київської та управління охорони здоров’я Севастопольської міських державних адміністрацій, ректорам вищих навчальних медичних закладів і закладів післядипломної освіти.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цілі і завдання Протоколу

Клінічний протокол розроблено з метою впровадження уніфікованої системи заходів щодо формування, збереження і зміцнення здоров’я дітей раннього віку.

1.2. Основні поняття і терміни

Медичний догляд за дитиною раннього віку – це комплекс заходів, які здійснюються медичними працівниками із залученням родини у відповідності до потреб кожного вікового періоду розвитку дитини та спрямовані на створення оптимальних умов для її здорового гармонійного розвитку (фізичного, розумового, соціального) в сприятливому безпечному середовищі, забезпечення раціонального вигодовування та харчування, профілактику захворювань і травматизму, формування навичок здорового способу життя.

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПРОФІЛАКТИЧНИХ МЕДИЧНИХ ОГЛЯДІВ ДИТИНИ ВІКОМ ДО 3 РОКІВ

2.1. Загальні положення

Обов’язкові медичні профілактичні огляди дітей віком до 3 років проводяться з метою моніторингу стану їх здоров’я та здійснення ефективних заходів щодо охорони здоров’я та розвитку дітей цієї вікової категорії.

2.2. Організаційні заходи

Цей Порядок є регламентуючим механізмом проведення обов′язкових профілактичних медичних оглядів дитини віком до 3 років.

2.3. Основні складові обов’язкового медичного профілактичного огляду дитини віком до 3 років

2.3.1. Анамнез

Наявність повної інформації про дитину дозволяє медичному працівнику вчасно виявити чи запобігти захворюванню.

2.3.2. Лікарський огляд дитини віком до 3 років по органам і системам (огляд дитини віком до 3 років медичною сестрою)

Проведення лікарського огляду дитини віком до 3 років має особливості відповідно до її вікового періоду (Додаток 3 до Протоколу).

2.3.3. Оцінка вигодовування та харчування [А]

Оцінка вигодовування та харчування проводиться при кожному обов’язковому медичному профілактичному огляді дитини віком до 3 років.

2.3.4. Оцінка фізичного розвитку [А]

Оцінка фізичного розвитку проводиться при кожному обов’язковому медичному профілактичному огляді дитини віком до 3 років. Медичною сестрою виконуються антропометричні виміри (зважування, вимірювання довжини/зросту і обводу голови).

2.3.5. Оцінка психомоторного розвитку [B]

Оцінка психомоторного розвитку проводиться при кожному обов’язковому медичному профілактичному огляді дитини віком до 3 років. За результатами оцінки психомоторного розвитку проводиться консультування матері з питань розвитку дитини.

2.3.6. Контроль та здійснення профілактичних щеплень

Контроль проведення вакцинації проводиться при кожному обов’язковому медичному профілактичному огляді дитини віком до 3 років. Профілактичні щеплення проводяться у порядку, встановленому МОЗ України.

2.3.7. Медичний висновок

Висновок повинен містити результати оцінки фізичного, психомоторного розвитку та харчування дитини.

2.3.8. Консультування батьків [A]

Консультування батьків проводиться з дотриманням принципів ефективного консультування. (Додаток 6 до Протоколу).

2.3.9. Огляди лікарями-спеціалістами та додаткове обстеження

Кожне медичне втручання, яке проводиться дитині, у т.ч. огляд лікарем-спеціалістом, має бути обґрунтованим та безпечним дл я дитини.

3. РАЦІОНАЛЬНЕ ВИГОДОВУВАННЯ ТА ХАРЧУВАННЯ ДИТИНИ ВІКОМ ДО 3 РОКІВ

3.1.Загальні положення

Переваги грудного вигодовування для здоров’я дитини та матері.

3.2. Вигодовування дитини віком до 6 місяців

Оцінка грудного вигодовування проводиться при кожному обов’язковому медичному профілактичному огляді дитини. Ознаки правильного прикладання дитини до грудей матері. Ознаки ефективного смоктання. Достовірні ознаки недостатнього отримання дитиною грудного молока. Вікові періоди, коли дитина може потребувати більше грудного молока.

3.2.1. Загальні положення.

Дитина віком до 6 місяців повинна отримувати тільки грудне молоко, немає фізіологічної потреби у введенні в її раціон додаткової рідини у вигляді води, чаїв (чорного, зеленого або трав’яного), соків, відварів тощо [A].

Основні правила успішного грудного вигодовування.

3.2.2. Оцінка грудного вигодовування

Оцінка грудного вигодовування проводиться при кожному обов’язковому медичному профілактичному огляді дитини. Необхідно оцінити чи правильно дитина прикладена до грудей матері та ефективність смоктання.

Ознаки правильного прикладання дитини до грудей матері.

Ознаки ефективного смоктання.

Достовірні ознаки недостатнього отримання дитиною грудного молока.

Вікові періоди, коли дитина може потребувати більше грудного молока.

3.2.3. Консультування матері з вигодовування дитини віком до 6 місяців

Якщо під час проведення оцінки грудного вигодовування встановлено, що дитина отримує достатню кількість грудного молока, важливо похвалити матір за її старання.

Якщо при оцінці грудного вигодовування виявлено, що дитина отримує недостатню кількість молока, важливо виявити можливу причину цього та надати матері відповідні рекомендації.

3.3. Вигодовування та харчування дитини віком 6-12 місяців

3.3.1. Загальні положення

У віці 6 місяців грудне молоко залишається основним продуктом, для дитини, але виникає необхідність у розширенні раціону харчування дитини та введенні до нього додаткових продуктів (прикорму) [А].

3.3.2. Правила введення прикорму

Введення прикорму повинно бути у кожному окремому випадку процесом введення рекомендованих у відповідності до віку дитини продуктів харчування із поступовою зміною в динаміці їх консистенції, смаку, запаху і зовнішнього вигляду, при одночасному продовженні грудного вигодовування.

3.3.3. Продукти прикорму

Продукти прикорму з підвищеним вмістом заліза:

М’ясо та альтернативні продукти

Овочі та фрукти

Соки та інші напої

3.3.4. Частота введення прикорму

Особливості вигодовування дитини віком 9-12 місяців

3.3.5. Оцінка харчування дитини віком 6-12 місяців

Оцінка харчування дитини проводиться при кожному обов’язковому медичному огляді дитини.

3.3.6. Консультування матері з вигодовування та харчування дитини від 6 до 12 місяців

Після оцінки вигодовування та харчування дитини необхідно провести консультування матері.

Поради матері щодо безпеки під час годування.

Важливо пояснити матері, що кожна дитина має свою індивідуальну схему введення прикорму щодо темпів введення різних продуктів прикорму.

3.4. Харчування дитини у віці від 12 місяців до 3-х років

3.4.1.Загальні положення

Важливо в цей період сформувати у дитини принципи здорового харчування, які в послідуючому будуть сприяти її здоровому розвитку та збереженню здоров’я. Процес формування навичок здорового харчування буде більш успішним, якщо харчування усієї сім’ї буде відповідати цим принципам.

Основні принципи здорового харчування дитини віком 1-3 роки.

3.4.2. Консультування матері з харчування дитини від 12 місяців до 3 років

Надайте консультацію матері по можливому продовженню грудного вигодовування і на другому році життя дитини. Порекомендуйте щоденно включати в раціон харчування дитини різноманітні продукти.

3.4. Штучне та змішане вигодовування

Введення продуктів та страв прикорму у дітей, які знаходяться на штучному вигодовуванні, адаптованими молочними сумішами, не відрізняється від аналогічних у дітей з грудним вигодовуванням.

Орієнтовний добовий об’єм їжі, якщо маса тіла малюка відповідає середній віковій нормі можна визначити за допомогою таблиці.

Орієнтовний добовий об’єм їжі для дитини віком до 12 місяців

4. ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК ДИТИНИ

4.1.Загальні положення

Фізичний розвиток дитини Всесвітня організація охорони здоров’я визначає як сумарний індикатор стану здоров’я окремої дитини та популяції, а показники фізичного розвитку дітей раннього віку як критерій оцінки соціально-економічного розвитку окремого регіону, країни. Оцінка фізичного розвитку дитини віком до 3 років проводиться на підставі «Норм зросту», які розроблені ВООЗ в 2006 році і рекомендовані для використання замість нормативів, запропонованих раніше Національним центром статистики охорони здоров’я США та ВООЗ.

Ці норми є глобальними і рекомендовані ВООЗ, як міжнародний стандарт фізичного розвитку дитини раннього віку в усіх країнах незалежно від етнічної належності, соціально-економічного статусу та виду харчування.

4.2. Оцінка фізичного розвитку[А].

Оцінка фізичного розвитку проводиться при кожному обов’язковому медичному огляді дитини віком до 3 років [А]. Для цього медичною сестрою проводяться виміри довжини/зросту, маси тіла, обводу голови дитини (Додаток 8 до Протоколу) Результати вимірів заносяться до відповідних графіків. Це дає можливість побачити тенденцію фізичного розвитку дитини за період часу та виявити проблеми фізичного розвитку.

4.3. Графіки фізичного розвитку

У кожної дитини повинен бути свій графік, за яким здійснюється оцінка фізичного розвитку та з врахуванням її результатів проводиться адекватне медичне спостереження.

Для дівчаток та хлопчиків графіки фізичного розвитку різні і для зручності можуть мати різні кольорові коди. (Додатки 13-30 до Протоколу). Важливовикористовувати графіки фізичногорозвиткудитинидлявідповідноїстаті.

4.3.1. Графіки довжина тіла / зріст/ вік

В залежності від віку дитини вимірюється стандартний показник довжини чи зросту. (Додаток 13, 14, 22, 23 до Протоколу). Значення показника довжини тіла / зросту для даного віку показує, якої довжини тіла/зросту набула дитина даного віку на момент огляду. Цей показник допомагає виявити дітей з затримкою зросту та надто високих для свого віку.

4.3.2. Графіки маса тіла/вік

Значення маси тіла для даного віку (Додатки 15, 16, 24, 25 до Протоколу) показує, якої маси тіла набрала дитина даного віку на момент огляду. Цей показник використовується для того, щоб визначити, чи має дитина недостатню або надто недостатню вагу, але не використовується для визначення надмірної ваги або ожиріння.

4.3.3. Графіки співвідношення маса тіла/довжина тіла / зріст/вік

Графік співвідношення маси тіла до довжини тіла / зросту (Додатки 17,18, 26, 27 до Протоколу) допомагає у виявленні дітей з дуже низькою масою тіла та дітей з високим співвідношенням маси до довжини тіла / зросту, що може свідчити про ризик розвитку надмірної ваги або ожиріння.

4.3.4. Графіки індекс маси тіла/вік

Індекс маси тіла (ІМТ) використовується для проведення скринінгу на надмірну вагу та ожиріння.

Як правило, графік ІМТ (Додатки 19, 20, 28,29, до Протоколу) для даного віку показує результати, схожі з результатами графіку співвідношення маси до довжини тіла /зросту дитини.

4.4. Інтерпретація показників фізичного розвитку

Інтерпретація показників фізичного розвитку залежить від того, де знаходиться показник фізичного розвитку на графіку.

Таблиця 3 «Інтерпретація стандартних відхилень показників фізичного розвитку»

4.5. Інтерпретація динаміки графіків фізичного розвитку дитини

Для визначення динаміки фізичного розвитку дитини слід проаналізувати динаміку показників фізичного розвитку, які нанесені на графік за результатами декількох оглядів. Динаміка може вказувати на хороший та сталий фізичний розвиток дитини, або на те, що дитина має ризик виникнення проблем, і її слід оглянути повторно.

4.5.1. Перетинання лінії стандартного відхилення

Перетинання кривою фізичного розвитку дитини лінії стандартного відхилення вказує на потенційний ризик. Інтерпретація ризику базується на тому, де саме, по відношенню до медіани, почалися зміни, динаміка цих змін, з обов’язковим урахуванням анамнезу

4.5.2. Різке зростання або зниження кривої фізичного розвитку дитини

Будь-який різкий підйом або зниження кривої фізичного розвитку дитини вимагає уваги. Якщо дитина хворіла або недостатньо харчувалась, під час періоду відновлення нормального харчування очікується різкий підйом кривої, оскільки дитина «наздоганяє» у розвитку. В іншому випадку різкий підйом кривої фізичного розвитку свідчить про зміну характеру харчування дитини, яке призвело до надмірної маси.

4.5.3. Відсутність динаміки кривої фізичного розвитку

Відсутність динаміки кривої фізичного розвитку (стагнація), як правило, вказує на проблеми.

4.6. Тактика при виявленні відхилень у фізичному розвитку дитини

Відхилення у фізичному розвитку потребують консультацій лікарів-спеціалістів та повинні враховуватись при встановленні клінічного діагнозу. У будь-якому випадку оцінка та інтерпретація показників фізичного розвитку дитини обов’язково здійснюєтьсяя в динаміці.

5. ПСИХОМОТОРНИЙ РОЗВИТОК ДИТИНИ

5.1. Загальні положення

Оцінка психомоторного розвитку дитини проводиться при кожному профілактичному огляді [B] з використанням таблиці, в якій визначено вікові особливості психомоторного розвитку дитини (Додаток 4 Протоколу).

5.2. Оцінка психомоторного розвитку дитини

Оцінка психомоторного розвитку дитини проводиться за критеріями, визначеними у таблиці (Додаток 4 Протоколу). За результатами оцінки психомоторного розвитку дитини визначається тактика подальшого медичного спостереження.

Тактика лікаря відповідно до результатів оцінки психомоторного розвитку дитини

5.3. Консультування матері та сім’ї з метою розвитку дитини

Після проведення оцінки психомоторного розвитку необхідно проконсультувати та навчити матір та сім’ю догляду з метою розвитку дитини. Для цього необхідно з таблиць 5, 6, 7 вибрати рекомендації для тієї вікової групи, до якої відноситься дитина і провести консультування. Обов’язково необхідно пояснити матері важливість здійснення догляду з метою розвитку.

Полная версия данного документа доступна для скачивания только зарегистрированным пользователям!

www.gastrokids.com.ua

Информационное обеспечение обучения

4.2. Информационное обеспечение обучения

МДК 04.01 «Патологическое акушерство»

 1. Гуськова Н.А., Солодейникова М.В., Харитонова С.В. Акушерство: Учебник для средних медицинских учебных заведений —СПб:СпецЛит. 2005. —528 с.
 2. Дзигуа М.В., Скребушевская А.А. Акушерство Практическое руководство для среднего медицинского образования.: — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012.
 3. Кулаков В.И., Прилепская В.Н., Радзинский В.Е. Руководство по амбулаторно-поликлинической помощи в акушерстве и гинекологии. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. —1030 с.
 4. Радзинский В.Е. Акушерство. Учебник для акушерских отделений средних специальных медицинских учебных заведений. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. —904 с.
 5. МДК 04.02 «Сестринский уход за больным новорожденным»

  1. Запруднов А.М., Григорьев К.И. Педтиатрия с детскими инфекциями.: Учебник. – М.: Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа»2011 г
  2. Севостьянова Н.Г. Сестринское дело в педиатрии. ФГОУ ВУНМЦ, 2008г.
  3. Тульчинская В.Д. Сестринское дело в педиатрии. Феникс, 2011.
  4. Соколова Н.Г., Тульчинская В.Д. Сестринское дело в педиатрии. Практикум. Феникс, 2009 г.
  5. Дополнительные источники:

   МДК 04.01 «Патологическое акушерство»

   1. Айламазян Э.К. Акушерство «Специальная литература» Санкт-Петербург 2002г
   2. Барышев Б.А., Айламазян Э.К.. Инфузионно-трансфузионная терапия акушерских кровотечений. — Санкт-Петербург: Н-Л., 2008.
   3. Белокриницкой Т.Е. Оперативное акушерство, под редакцией Белокриницкой Т.Е. — Ростов-На-Дону.: Феникс., 2007.
   4. Дзигуа М.В., Лунякина Е.А, Скребушевская А.А. Сестринское дело в акушерстве и гинекологии. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. — 604 с.
   5. Дуда Вл. И., Дуда В.И.,Дражина О.Г.. Акушерство. – Оникс, 2007.
   6. Дуда В.И., ВЛ.И.Дуда, И.В.Дуда Акушерство Для медицинских училищ Минск 2002г
   7. Мозговая Е.В., Джанашия М.М.. Инфекции мочевыводящих путей. Гестационные симфизиопатии. — Санкт-Петербург: Н-Л., 2008.
   8. Кузьмина-Крутецкая С.Р., Репина М.А.. Болезни сердца и беременность. — Санкт-Петербург: Н-Л., 2010.
   9. Лоран О.Б., Синякова Л.А., Косова И.В.. Алгоритмы диагностики и лечения инфекций мочевыводящих путей у беременных. — Москва: Миа., 2010.
   10. Мозговая Е.В., Абрамченко В.В., Кузьминых Т.УКрамарева Н.Л.. Алгоритмы и тактика ведения патологических родов. — Санкт-Петербург: Н-Л., 2010.
   11. Савельева Г.М. Справочник по акушерству, гинекологии и перинатологии. – Москва.: «Медицинское информационное агентство», 2006 год.
   12. Сидорова И.С., Макаров И.О., Леваков С.А.. Послеродовые гнойно-воспалительные заболевания. — Москва: Миа., 2006.
   13. Сидорова И.С., Кулаков В.И.. Руководство по акушерству. — Москва: Медицина., 2006.
   14. Сидорова И.С.. Физиология и патология родовой деятельности. — Москва: Миа., 2006.
   15. Сидорова И.С., Макаров И.О., Матвиенко Н.А.. Внутриутробные инфекции. — Москва: Миа., 2006.
   16. Сидельникова В.М., Антонов А.Н.. Преждевременные роды. Недоношенный ребенок. – Москва.: издательская группа «ГЭОТАР-Медиа»., 2006.
   17. Плуталова Р.И, Зюзина Н.Н., Курьянова Г.В., Павлова О.Ю.Практические манипуляции в акушерстве и гинекологии. — Ростов-На-Дону.: Феникс., 2008
   18. Подтетенев А.Д., Стрижова Н.В.. Аномалии родовой деятельности. — Москва: Миа., 2006.
   19. Рыжова Р.К., Смирнова. Н.П. Узкий таз в акушерской практике. — Санкт-Петербург: Н-Л., 2007.
   20. Урманчева А.Ф., Ульрих Е.А.. Опухоли женских половых органов и беременность. — Санкт-Петербург: Н-Л., 2010.
   21. Чернуха Е.А., Пучко Т.К. Тазовые предлежания плода. -Москва.: издательская группа «ГЭОТАР-Медиа»., 2007.
   22. Шишов М.А., Буштырева И.О., Дудов А.С., Шумилина Е.В. Акушерство и гинекология. Правовые основы профессиональной деятельности. — Ростов-На-Дону.: Феникс, 2007.
  6. Володин Н.Н. Неонатология. Национальное руководство—М.: ГЭОТАР-Медиа , 2009 .
  7. Айламазян Э.К., Баранов В.С. Перинатальная диагностика наследственных и врождённых болезней —М.: МЕДпресс, 2006.
  8. Шабалов Н.П. Неонатология.—М.: МЕДпресс—информ,2006.
  9. Севостьянова Н.Г. Здоровый ребёнок. ФГОУ «ВУНМЦ Росздрава»
  10. 2005.
  11. Лютикова О.К. Сестринское дело в педиатрии. М. : «АНМИ», 2005г
  12. Ежова Н.В., Русакова Е.М., Кащеева Г.И. «Педиатрия», М.ОНИКС,
  13. 2010 г.
  14. Лапис Г.А. Здоровье детей : Полная энциклопедия.- СПб.:Весь, 2003
  15. Детские болезни под редакцией акад.РАМН А.А. Баранова .—М.ГЭОТАР-
  16. Медиа, 2007
  17. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Постановление от 18 мая 2010 г. № 58. Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».
  18. Приказ МЗ и СР РФ «О массовом обследовании новорождённых детей на наследственные заболевания» №185 от 22 марта 2006 года.
   Приказ МЗ «О Национальном календаре профилактических прививок и календаре прививок по эпидемиологическим показаниям».
  19. Приложение №5 к приказу Минздрава России №109 от21.03.2003 г. «Инструкция по вакцинации и ревакцинации БСЖ и БЦЖ – М».
  20. Приказ Минздрава России «О совершенствовании мероприятий по профилактике внутрибольничных инфекций в акушерских стационарах» №345 от 26.11.97г.
  21. Приказ Минздрава СССР «О дополнительных мерах по совершенствованию медицинской помощи новорождённым детям» №440 от 20.04.83г.
  22. Приложение к приказу МЗ России №149 от 05.05.2000г. Изменения в « Инструкции по организации и проведению профилактических противоэпидемических мероприятий в акушерских стационарах»
  23. Приказ МЗ и медицинской промышленности РФ «О совершенствовании первичной и реанимационной помощи новорождённым в родильном зале» № 372 от 28.12.95 г.
  24. Приложение к приказу МЗ и СР «Об утверждении стандарта медицинской помощи новорождённым детям» №252 от 04.04.2006г.
  25. Приказ МЗ и СР «О вопросах организации деятельности Перинатальных центров» №308 от 09.12.2004 г.
  26. Письмо Минздрава РФ «О состоянии и мерах по предупреждению внутрибольничных инфекций в акушерских стационарах» №2510/824-04-32 от 30.01.04 г.
  27. stomatologo.ru

   Смотрите еще:

   • Обучение детей правилам дорожного движения Обучение детей дошкольного возраста правилам дорожного движения Ольга Микушева Обучение детей дошкольного возраста правилам дорожного движения «Самое дорогое у человека – это жизнь», – писал Н. А. […]
   • Максимум пособие до 15 лет Пособие по уходу за ребенком до 1.5 лет в 2018 году Пособие по уходу за ребенком до 1.5 лет в 2018 году выплачивается лицам, которые осуществляют уход за ребенком во время одноименного отпуска. матери, отцы, […]
   • Перейти на единый налог Нередко предприниматели, которые находятся на общей системе налогообложения, принимают решение перейти на упрощенную систему и платить единый налог. Общая система налогообложения оправдана, когда прибыль […]
Закладка Постоянная ссылка.

Обсуждение закрыто.