Приказ 195 моз

Наказ МОЗ України №195 від 25.12.1992 р. «Про затвердження Переліку вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, підготовка і отримання звання в яких дають право займатися медичною і фармацевтичною діяльністю»

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 25 грудня 1992 року N 195

Про затвердження Переліку вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, підготовка і отримання звання в яких дають право займатися медичною і фармацевтичною діяльністю

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства охорони здоров’я України
від 18 серпня 1994 року N 141,
від 14 березня 1995 року N 45

У зв’язку із становленням державності України, необхідністю подальшого удосконалення порядку допуску фахівців до медичної і фармацевтичної діяльності та з метою забезпечення функціонування галузі в умовах нового господарювання на період до завершення підготовки фахівців згідно з Програмою реформи медичної освіти в Україні затверджую:

Перелік вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, підготовка і отримання звання в яких дають право займатися медичною і фармацевтичною діяльністю (додаток 1).

Наказую:

1. Начальникам головних управлінь та управлінь Міністерства охорони здоров’я України, директорам (генеральним директорам) медичних підприємств (науково-виробничих об’єднань), керівникам установ, що підпорядковані МОЗ України, завідуючим відділами (начальникам управлінь) охорони здоров’я обласних (міських) державних адміністрацій, Ради міністрів Республіки Крим:

1.1. Забезпечити суворе дотримання порядку зарахування на посади лікарів, провізорів, середнього медичного і фармацевтичного персоналу осіб, що здобули спеціальну підготовку та отримали звання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах відповідно до «Переліку . «, який затверджено цим наказом.

1.2. Наказ Міністерства охорони здоров’я СРСР від 13 липня 1989 р. N 418 «Про затвердження нової редакції «Переліку вищих і середніх спеціальних учбових закладів, підготовка і отримання звання в яких дають право займатися медичною і фармацевтичною діяльністю», затверджений додатком 1 до наказу Міністерства охорони здоров’я СРСР від 21.10.74 р. N 990, та додаток 2 до наказу Міністерства охорони здоров’я СРСР від 21.10.74 р. N 990 вважати такими, що втратили чинність на території України.

www.medconsulting.com.ua

Про внесення змін до наказу МОЗ України від 25.12.92 р. N 195 «Про затвердження Переліку вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, підготовка і отримання звання в яких дають право займатися медичною і фармацевтичною діяльністю»

Про внесення змін до наказу МОЗ України від 25.12.92 р.

№ 195 «Про затвердження Переліку вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, підготовка і отримання звання в яких дають право займатися медичною і фармацевтичною діяльністю»

З метою забезпечення державної політики щодо заняття медичною і фармацевтичною діяльністю НАКАЗУЮ:

1. Виключити із додатка 1 наказу МОЗ України від 25.12.92 р. № 195 «Про затвердження Переліку вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, підготовка і отримання звання в яких дають право займатися медичною і фармацевтичною діяльністю» пункти: 5. «Біофізика», 6. «Кібернетика» і 7. «Біохімія» розділу I «Лікарські посади», як такі, що втратили чинність з 1 квітня 1995 року.

2. Доповнити пункт 1 примітки до розділів: I «Лікарські посади» і II «Провізорські посади» додатка 1 наказу МОЗ України від 25.12.92 р. № 195 в редакції, затвердженій наказом МОЗ України від 18.08.94 р. № 141 , слідуючим абзацом: «Випускники медико-біологічного факультету вузів за спеціальністю «Біофізика», «Кібернетика» і «Біохімія», які зараховані на лікарські посади в закладах охорони здоров’я до 01.04.95 р., згідно з вимогами наказу МОЗ України від 25.12.92 р. № 195, зберігають право на подальшу роботу на лікарських посадах тих же найменувань. Зарахування названих фахівців на посади лікарів після 01.04.95 р. здійснювати згідно з вимогами наказу МОЗ України від 19.08.94 р. № 118-С «Про Порядок допуску до медичної і фармацевтичної діяльності в Україні громадян, які пройшли медичну або фармацевтичну підготовку в навчальних закладах іноземних країн».

mozdocs.kiev.ua

Про внесення змін і доповнень до наказу МОЗ України від 25 грудня 1992 р. N 195 «Про затвердження Переліку вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, підготовка і отримання звання в яких дають право займатися медичною і фармацевтичною діяльністю»

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Про внесення змін і доповнень до наказу МОЗ України від 25 грудня 1992 р. № 195 «Про затвердження Переліку вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, підготовка і отримання звання в яких дають право займатися медичною і фармацевтичною діяльністю»

З метою подальшого удосконалення порядку допуску фахівців до медичної і фармацевтичної діяльності і у зв’язку з введенням первинної спеціалізації лікарів через інтернатуру НАКАЗУЮ:

Внести зміни в додаток 1 до наказу МОЗ України від 25 грудня 1992 р. № 195 «Про затвердження Переліку вищих є середніх спеціальних навчальних закладів, підготовка і отримання звання в яких дають право займатися медичною фармацевтичною діяльністю».

1. Виключити пункт 8 розділу I «Лікарські посади», як такий, що втратив чинність з 1 жовтня 1994 року.

2. Пункт 1 примітки до розділів I «Лікарські посади» і II «Провізорські посади» викласти у такій редакції:

«До роботи на посадах лікарів і провізорів допускаються фахівці, що отримали спеціальну підготовку у вищих, навчальних закладах відповідно до «Переліку . «, затвердженого цим наказом, та звання лікаря-спеціаліста з конкретної спеціальності (для лікарів), провізора загального профілю (для фармацевтів). Фахівці з вищою немедичною освітою, які зараховані на лікарські посади в закладах охорони здоров’я до 1 жовтня 1994 року, згідно з вимогами наказу МОЗ України від 25.12.92 № 195, зберігають право на подальшу роботу на лікарських посадах тих же найменувань. Зарахування фахівців з вищою немедичною освітою на посади лікарів після 1 жовтня 1994 року не допускається».

3. Графу 2 пункту 5 розділу III «Посади середнього медичного персоналу» викласти у такій редакції: «Середній спеціальний медичний навчальний заклад, факультет з передпідготовки кадрів медінституту».

Наказ МОЗ від 16.03.2016 р. № 195

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 16.03.2016 р. № 195
Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів (медичних імунобіологічних препаратів)
та внесення змін до реєстраційних матеріалів

Відповідно до статті 9 Закону України «Про лікарські засоби», пунктів 5 та 7 Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2005 року № 376 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів і розмірів збору за їх державну реєстрацію (перереєстрацію)», абзацу тридцятого підпункту 10 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, на підставі результатів експертизи реєстраційних матеріалів лікарських засобів (медичних імунобіологічних препаратів) та контролю якості тих, що подані на державну реєстрацію (перереєстрацію), проведених Державним підприємством «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України», висновків щодо ефективності, безпечності та якості лікарського засобу (медичного імунобіологічного препарату), рекомендації його до державної реєстрації (перереєстрації) та внесення змін до реєстраційних матеріалів

1. Зареєструвати та внести до Державного реєстру лікарських засобів України лікарські засоби (медичні імунобіологічні препарати) згідно з переліком (додаток 1).

2. Перереєструвати та внести до Державного реєстру лікарських засобів України лікарські засоби (медичні імунобіологічні препарати) згідно з переліком (додаток 2).

3. Внести зміни до реєстраційних матеріалів та Державного реєстру лікарських засобів України на лікарські засоби (медичні імунобіологічні препарати) згідно з переліком (додаток 3).

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Шафранського В.В.

www.apteka.ua

Наказ МОЗ України від 01.03.2017 №195 «Про затвердження суттєвих поправок до протоколів клінічних випробувань та внесення змін до додатка 5 до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 31 січня 2017 року № 70»

Відповідно до статті 7 Закону України «Про лікарські засоби», підпункту 2.4 пункту 2 розділу Х Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 23 вересня 2009 року № 690 «Про затвердження Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань і Типового положення про комісії з питань етики», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 жовтня 2009 року за № 1010/17026 (в редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 12 липня 2012 року № 523), та абзацу сорок четвертого підпункту 10 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, на підставі висновків експертизи матеріалів щодо суттєвої поправки, наданих Державним підприємством «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України», та з метою виправлення технічної помилки

1. Внести суттєві поправки до протоколів клінічних випробувань згідно з додатками (додатки 1 – 23).

2. Унести зміну до додатка 5 до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 31 січня 2017 року № 70 «Про проведення клінічних випробувань лікарських засобів та затвердження суттєвих поправок», виклавши позицію «Відповідальний (і) дослідник (и) та місце (я) проведення випробування в Україні» у такій редакції:

Державна установа «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського Національної академії медичних наук України», відділення діагностики, терапії та клінічної фармакології захворювань легень, м. Київ;

2) к.м.н. Воєйкова Л.С.

Комунальний заклад охорони здоров’я «Харківська міська клінічна лікарня №13», пульмонологічне відділення №2, м. Харків;

3) к.м.н. Трищук Н.М.

Навчально-науковий медичний комплекс «Університетська клініка» Харківського національного медичного університету, терапевтичне відділення, Національний фармацевтичний університет, кафедра фармакотерапії, м. Харків;

4) к.м.н. Ступницька Г.Я.

Обласна комунальна установа «Чернівецька обласна клінічна лікарня», пульмонологічне відділення, Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», кафедра внутрішньої медицини, м.Чернівці;

Комунальна установа «6-А міська клінічна лікарня», терапевтичне відділення, м. Запоріжжя;

Комунальна установа «Одеська обласна клінічна лікарня», пульмонологічне відділення, м. Одеса;

7) д.м.н., проф. Островський М.М.

Обласний фтизіопульмонологічний центр, відділення пульмонології, Державний вищий навчальний заклад «Івано-Франківський Національний медичний університет», кафедра фтизіатрії і пульмонології з курсами професійних хвороб, м. Івано-Франківськ;

8) д.м.н., проф. Нейко В.Є.

Івано-Франківська центральна міська клінічна лікарня, терапевтичне відділення №2, Державний вищий навчальний заклад «Івано-Франківський національний медичний університет», кафедра пропедевтики внутрішньої медицини, м. Івано-Франківськ;

9) д.м.н., проф. Мостовой Ю.М.

Міська клінічна лікарня № 1, пульмонологічне відділення, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, кафедра пропедевтики внутрішньої медицини, м. Вінниця;

10) д.м.н., проф. Кошля В.І.

Комунальна установа «Запорізька міська багатопрофільна клінічна лікарня №9», відділення терапії, Державний заклад «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», кафедра загальної практики–сімейної медицини з курсами дерматовенерології та психіатрії, м. Запоріжжя;

11) д.м.н. Кайдашев І.П.

1-а міська клінічна лікарня, пульмонологічне відділення, Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», кафедра внутрішньої медицини №3 з фтизіатрією, м. Полтава;

12) д.м.н., проф. Дзюблик О.Я.

Державна установа «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України», відділення технологій лікування неспецифічних захворювань легень, м. Київ;

13) к.м.н. Дяченко В.В.

Національний військово-медичний клінічний центр «Головний військовий клінічний госпіталь» Міністерства оборони України, клініка пульмонології (з палатами для хіміотерапії), м.Київ;

14) д.м.н., проф. Мельник В.П.

Київська міська туберкульозна лікарня №1 з диспансерним відділенням, відділення диференційної діагностики захворювань дихальних органів, Приватний вищий навчальний заклад «Київський медичний університет Української асоціації народної медицини», кафедра інфекційних хвороб, фтизіатрії і пульмонології, м. Київ.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ілика Р.Р.

medprosvita.com.ua

Смотрите еще:

  • Социально правовые услуги по 442 закону Социальное обслуживание по новым правилам 25 октября 2010 года, выступая на заседании президиума Государственного совета о социальной политике в отношении пожилых граждан, Дмитрий Медведев, занимавший на тот […]
  • Закон о предприятии и предпринимательской деятельности от 25121990 Закон РСФСР от 25 декабря 1990 г. N 445-I "О предприятиях и предпринимательской деятельности" (с изменениями и дополнениями) (утратил силу) Закон РСФСР от 25 декабря 1990 г. N 445-I"О предприятиях и […]
  • Через какое время закон вступает в силу Федеральный закон от 14 июня 1994 г. N 5-ФЗ "О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания" (с изменениями и […]
Закладка Постоянная ссылка.

Обсуждение закрыто.