Спорами розмножується

Нестатеве розмноження здійснюється окремими нестатевими клітинами. Наприклад, водорості та вищі спорові рослини розмножуються спорами. Спора — це окрема нестатева клітина, оточена захисними оболонками.

Спори різних організмів відрізняються формою, розмірами, способом пересування тощо. У водоростей спори можуть бути як рухомими, так і нерухомими. У вищих спорових рослин (мохів, хвощів, папоротей, плаунів) спори лише нерухомі. Рухомі спори мають джгутики, за допомогою яких вони пересуваються. Проте оболонки цих спор не досить щільні, і тому вони не можуть тривалий час зберігати життєздатність. Нерухомі спори поширюються лише пасивно — водою, вітром, за допомогою тварин. Завдяки цьому організми розселяються на значні відстані. Зазвичай нерухомі спори мають щільні оболонки, які надійно захищають розташовану всередині спори клітину. Потрапивши у сприятливі умови (вологе середовище, певна температура), спора проростає — з неї утворюється нова особина.

М.М. Мусієнко, П.С. Славний, П.Г. Балан, Біологія, 7 клас
Вислано читачами інтернет-сайту

Матеріали з біології за 7 клас, завдання школяру 7 класу, шкільна програма онлайн

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь — Образовательный форум.

edufuture.biz

Спорові рослини

До спорових відносяться рослини, розмноження та розповсюдження яких здійснюється за допомогою спор, причому спори утворюються двома шляхами — безстатевим і статевим. Споровими рослинами є водорості, гриби, лишайники та вищі спорові рослини (папороті, плауни, хвощі, мохи, деякі викопні рослини).

В процесі еволюції близько 400 млн. років тому від багатоклітинних зелених водоростей виникли риніофіти — перші вищі рослини, що розмножуються спорами, які дали початок всім сучасним вищим споровим і насіннєвим рослинам. Це вимерла група рослин.

В життєвому циклі вищих спорових рослин, як і у деяких водоростей, чергуються особини безстатевого і статевого поколінь, які розмножуються, відповідно, безстатевим і статевим шляхом. У повному життєвому циклі, який забезпечує безперервність життя організмів, відбувається чергування гаметофіта (статевого) і спорофіта (безстатевого покоління). На спорофіті утворюються органи безстатевого розмноження, на гаметофіті — статевого.

Вищі спорові рослини після виходу на сушу в ході еволюції зазнали метаморфозів в двох напрямках. Так сформувалися дві великі еволюційні групи – гаплоїдна та диплоїдна. До першої гілки відносяться мохи, у яких краще розвинений гаметофит, а спорофіт займає підлегле становище. До диплоїдної гілки належать папороті, хвощі й плауни. У них гаметофіт редукований, і виглядає як заросток.

Зі спор, які формуються особинами безстатевого покоління, виростають особини статевого покоління. Вони мають спеціальні чоловічі та жіночі статеві органи, в яких розвиваються чоловічі та жіночі статеві клітини (гамети) — рухливі сперматозоїди і нерухомі яйцеклітини. Для запліднення сперматозоїд має потрапити в зовнішнє середовище і запліднити яйцеклітину, яка знаходиться всередині жіночого статевого органу. Для переміщення сперматозоїда необхідна вода. Із заплідненої яйцеклітини утворюється заросток. Він проростає і перетворюється в особину безстатевого покоління, яка розмножується спорами.

Гриби, лишайники і водорості розмножуються рухомими зооспорами, спорангієспорами, нерухомими апланоспорами. Для цих рослин характерне статеве розмноження ооспорами, зігоспорами, вегетативне розмноження також за допомогою спор. Зі спори з’являється така ж рослина, як материнська. Тоді як у вищих спорових рослин така рослина, як та, що сформувала спори, з’являється після складного процесу запліднення.

Спора являє собою клітину з подвійною оболонкою. Спори у певного виду рослин можуть бути однаковими за розмірами або різними. Мікроспори — дрібні, макроспори — великі. Мікроспори зазвичай дають початок чоловічим заросткам, а макроспори — жіночим.

Вищі спорові рослини поширені в різних кліматичних умовах, але більшість з них мешкає на вологих ділянках суші, так як для статевого розмноження їм потрібна вода. Однак деякі види цих рослин зустрічаються і в пустелях.

beaplanet.ru

Спорами розмножується

Рослини можуть розмножуватися не тільки вегетативно. Які ще способи відтворення собі подібних існують у рослинних організмів?

На рисунку показана нижня сторона листа папороті.

На ній добре видні пучки дрібних «мішечків». Ці «мішечки» називаються спорангіями, а їхній уміст — це спори. В одному спорангії папороті звичайно перебувають 64 спори.

Дозріваючи, спори висипаються зі спорангіїв. Спори, що потрапила у вологий ґрунт, проростають. Рослина, що виросла з них, являє собою маленьку, розміром з десятикопієчну монетку, зелену пластинку, схожу на серденько. Це цілком самостійний організм, здатний до фотосинтезу. Він прикріплюється до ґрунту тонкими «ниточками», що складаються з ланцюжків клітин — з їхньою допомогою рослина добуває із ґрунту воду й мінеральне харчування.

Якщо не знати, що цьому організму дала життя спора папороті, неможливо повірити, що перед вами її нащадок.

Зовнішні відмінності між папороттю й рослиною, що з’явилася на світло в результаті розмноження спорами, очевидні. Чи є відмінності у їх внутрішній будові? Щоб відповісти на це питання, розберемося, що являє собою спора, з якої виросла «зелена пластинка».

Згадаємо: за програму життя організму відповідають хромосоми, які розташовані в ядрах його клітин. Перед розподілом кількість хромосом у клітині збільшується вдвічі. Тому кожна із двох дочірніх клітин одержує половину подвоєного набору — рівно стільки хромосом, скільки було в материнській клітині до розподілу.

І в клітині, з якої утворюються спори, перед розподілом кількість хромосом збільшується вдвічі. Однак далі процеси розподілу клітини відрізняються від звичайного. Материнська клітина ділиться не на дві, а на чотири частини. Тому з неї утворюється не дві, а чотири клітини — спори. У ядрі кожної спори розташовано у два рази менше хромосом, чим у материнській клітині перед розподілом.

Інакше кажучи, у будь-якій клітині папороті знаходиться хромосом у два рази більше, ніж у клітині — спорі. Біологи говорять так: спора — особлива клітина з одинарним набором хромосом, а всі інші клітини містять подвійний набір хромосом.

Клітини з одинарним набором хромосом називають гаплоідними, а клітини з подвійним набором — діплоідними.

Спори — це єдині гаплоідні клітини, що утворюються в організмі папороті. У вологому й теплому ґрунті спора ділиться, утворюючи дві дочірні клітини. І ці клітини, у свою чергу, діляться. Процес розподілу триває, і в результаті з однієї гаплоідної клітини — спори утворюється новий організм. Всі клітини такого організму є гаплоідними. Цим і відрізняється «зелена пластинка» — організм — нащадок від організму — предка, у якого всі клітини є діплоідними.

Яке життєве завдання покладене природою на рослину, що з’явилася на світло зі спори?

Придивимося на зміни, що відбувають із маленьким нащадком великої папороті. На нижній поверхні рослинки формуються спеціальні органи, які можна розглянути тільки в мікроскоп. У цих «колбочках» і «мішечках» утворяться клітини особливого призначення — так звані гамети.

У кожної «колбочкі» дозріває одна велика гамета — яйцеклітина. В «мішечках» утвориться безліч дрібних гамет — сперматозоїдів. Як і всі клітини цієї рослини, гамети містять «одинарний» набір хромосом.

Коли йде дощ або випадає роса, на «зеленій пластинці» утворюється водна плівка. По ній сперматозоїди спрямовуються до яйцеклітин і зливаються з нею, проникаючи в «колбочки». Злиття гамет називається заплідненням, а клітина, що утворилися при цьому, — зиготою. Ця клітина містить подвійний набір хромосом. І зрозуміло, чому — вона одержала від кожної гамети по одинарному набору хромосом. Зигота є діплоідною клітиною, що має повну «програму життя» майбутнього організму.

Відразу ж після запліднення зигота ділиться навпіл. Так само діляться її дочірні клітини. Розподіл клітин триває, утворюється багатоклітинний зародок. Кожна його клітина має «програму життя», отриману від зиготи.

Молодий зародок швидко росте. Спочатку він харчується за рахунок рослини, на якої утворилися гамети. Однак незабаром новий організм починає сам фотосинтезувати, у нього з’являються коріння. Тепер молода рослина здатна до самостійного існування, і «зелена пластинка», на якій почалося його життя, відмирає.

Утворення гамет, їхнє злиття в зиготу й утворення зародка нового організму називають статевим розмноженням.

Рослині, на якої утворюються полові клітини — гамети, біологи дали особливу назву — гаметофіт, що означає «який вирощує гамети». Життєвим завданням гаметофіту є участь у половому розмноженні.

Рослина, на якої утворюються спори, називають спорофітом — «який вирощує спори». Спорофітом є рослина, яку ми звичайно називаємо папороттю. Розмноження за допомогою спор називають безстатевим розмноженням.

Неважко уявити собі, яка рослина виростає на гаметофіті із зиготи — це папороть-спорофіт. На новій папороті — спорофіті утворюються спори, зі спори виросте гаметофіт, на гаметофіті утворюються гамети, гамети зіллються, утворюється зигота, із зиготи виросте . Звичайно, знову папороть-спорофіт! Що далі? Те ж, етапи життя рослини будуть повторюватися, і ця історія буде тривати з покоління в покоління. Покоління, що розмножується безстатевим шляхом (спорами) переміняється поколінням, що розмножується статевим шляхом (гамета + гамета = зигота).

Життя рослини від одного етапу його розвитку до такого ж етапу розвитку його нащадка (наприклад, від спорофіта до спорофіта) називають життєвим циклом. У життєвому циклі відбувається постійна зміна статевого й безстатевого поколінь: за спорофітом йде гаметофіт, а за ним знову з’являється спорофіт.

Безстатеве розмноження, при якому зі спор утворюються окремі організми — рослини-гаметофіти, властиво не тільки папоротям, але іншим групам рослин. Серед них водорості, мохи, плауни, хвощі, з якими ви познайомитеся пізніше.

lectures.7mile.net

Наведіть приклади рослини, що розмножується за допомогою спор

До рослин, які розмножуються за допомогою спор відносяться вищі спорові рослини, а саме відділи Мохоподібні, Папоротеподібні, Плауноподібні і Хвощеподібні.

До мохів відносяться такі рослини – зозулин льон, сфагнум, маршанція, до плауноподібних відносяться – плаун булавовидний, селагінела, плаун річний, до хвощеподібних – хвощ польовий, хвощ зимовий, хвощ лісовий, представниками папоротеподібних є марсилія, сальвінія, щитник чоловічий. Всі ці рослини можуть розмножуватися за допомогою спор, тобто нестатево, але також їм характерне і статеве розмноження.

Розглянемо дане питання на прикладі зозулиного льону (відділ мохоподібні).
Як видно з малюнку зозулин льон представлений жіночими (2) і чоловічими (1) рослинами, тобто він є дводомним (кожна стать має власний дім, тобто є окремою рослиною, а у однодомних рослин жіночі і чоловічі статеві органи знаходяться на одній рослині). Коробочка (3) це спорангій, тобто місце дозрівання спор. Коли спори дозрівають, кришечка відпадає і спори розсіюються (4). До речі спора – це оточена оболонкою клітина, яка слугує для нестатевого розмноження та поширення у вищих рослин, частини водоростей і грибів.

    Отже,
  1. Спори дозрівають у коробочці (3) і висипаються в грунт (4).
  2. Спори проростають у спеціальні нитки (протонеми) (5) і з них розвиваються молоді зелені рослини (6). На верхівках цих рослин знаходяться статеві органі, жіночі і чоловічі на окремих рослинах. Жіночі статеві органи називаються архегонії, чоловічі – антеридії. Таким чином в них відбувається дозрівання яйцеклітин і сперматозоїдів відповідно. Через те що статеві клітини знаходяться на різних рослинах, а рух сперматозоїда до яйцеклітини можливий тільки у воді, то лише за допомогою дощу або коли велика роса, антеридії (чоловічі органи) вскриваються і випускають сперматозоїди, які пересуваються по краплинах води до архегонія. Злиття статевих клітин відбувається в архегонії, тобто на верхівці жіночої рослини (там і знаходяться ці статеві органи). Таким чином відбувається статеве розмноження.
  3. При злитті сперматозоїда і яйцеклітини утворюється зигота і за період від кількох місяців до двох років вона дає початок спорофіту. Спорофіт – це нестатеве покоління вищих спорових рослин, яке розмножується за допомогою спор і має вигляд ніжки, на якій знаходиться коробочка. (2) можна побачити на жіночій рослині, що з її архегонія відбувається проростання ніжки з коробочкою. Тобто зелені рослини позбавлені цієї ніжки і коробочки розмножуються статевим шляхом і вони називаються гаметофіти (тому утворюють гамети – статеві клітини), а ніжка з коробочкою називається спорофіт, тому що в ньому відбувається розмноження за допомогою спор, які дозрівають і висипаться з коробочки і дають початок гаметофітам і все знову повторюється. Отже таким є життєвий цикл зозулиного льону. Він складається із статевого покоління (гаметофіту) і нестатевого покоління (спорофіту), яке проростає на гаметофіті внаслідок злиття статевих клітин.

Запам’ятайте, що для розмноження вищих спорових рослин вода необхідна обов’язково (щоб сперматозоїд з антеридія зміг дістатися до яйцеклітини архегонія), тому ці рослини і мешкають у вологому середовищі, або біля водойм. І ще лише у мохів домінантним, тобто основним, більшим є гаметофіт (зелена частина з листочками) у всіх інших відділів рослин це спорофіт.

biology.kiev.ua

Розмноження спорами

Нерідко безстатевому розмноженню бактерій передує утворення спор. Бактеріальні спори — це клітини з багаторазово пониженимметаболізмом, що знаходяться в спокої, оточені багатошаровою оболонкою, стійкі до висихання і інших несприятливих умов, що викликають загибель звичайних клітин. Спороутворення служить як для переживання таких умов, так і для розселення бактерій: потрапивши у відповідне середовище, спора проростає, перетворюючись на вегетативну (що ділиться) клітину.

Безстатеве розмноження за допомогою одноклітинних спор властиве також різним грибам і водоростям. Спори в цьому випадку утворюються шляхом мітозу (мітоспори), причому іноді (особливо у грибів) у величезних кількостях; при проростанні вони відтворюють материнський організм. Деякі гриби, наприклад, злісний шкідник рослин, фітофтора, утворюють рухомі, забезпечені джгутиками спори, звані зооспорами або блукачами. Поплававши в крапельках вологи якийсь час, такий блукач «заспокоюється», втрачає джгутики, вкривається щільною оболонкою і потім, в сприятливих умовах, проростає. Крім мітоспор, у багатьох з вказаних організмів, а також у всіх вищих рослин формуються спори і іншого роду, а саме мейоспори, що утворюються шляхом мейозу. Вони містять гаплоїдний набір.

Розмноження спорами відомо у багатьох еукаріотів: грибів, водоростей, мохів, хвощів, плаунів, папоротей, їхні спори — це окремі спеціалізовані клітини, оточені, зазвичай, захисними оболонками. Вони слугують для розмноження і розповсюдження організмів. Деякі спори мають джгутики, за допомогою яких вони здатні активно пересуватись у вологому середовищі (наприклад, у певних видів водоростей і грибів) (мал. 4).

У таких спор немає щільної оболонки, тому тривалість їхнього життя незначна. Спори, які не мають джгутиків, зазвичай, вкриті щільною оболонкою і здатні зберігати життєздатність протягом кількох десятків років. Вони поширюються вітром, водою, іншими організмами. В одних випадках спори утворюються шляхом мітозу (певні види грибів і водоростей), в інших — мейозу (мохи, хвощі, плауни, папороті).

У деяких паразитичних одноклітинних тварин (наприклад, споровиків) спори — це одноклітинні або багатоклітинні утвори, оточені щільною оболонкою. Ці спори не є формою нестатевого розмноження, оскільки вони слугують лише для переживання несприятливих періодів і поширення (наприклад, для зараження нових хазяїв). Те саме стосується і спор, які утворюють деякі групи бактерій.

nestateve-rozmnozhennya.webnode.com.ua

Смотрите еще:

  • Налоги которые платит ооо за работника Взносы за работников в ПФР Доброго времени суток! Сегодня мы поговорим о работниках ИП и ООО, а точнее о том какие взносы необходимо платить за своих работников в пенсионный фонд. Если Вы читаете данную […]
  • Разрешение на запись на sd карту андроид Разрешение на запись на sd карту андроид Новые темы необходимо создавать только в корневом разделе! В дальнейшем они будут обработаны модераторами. Если Вы выложили новую версию программы, пожалуйста, […]
  • Жертва преступления и ее место в механизме преступного поведения Роль потерпевшего в возникновении криминогенной ситуации. Криминологию потерпевший интересует, во-первых, как жертва преступления, т.е. как субъект, которому преступлением причинен реальный вред, независимо […]
Закладка Постоянная ссылка.

Обсуждение закрыто.