Закон україни про охорону тварин

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения гуманного отношения к животным

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження гуманного ставлення до тварин

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

1) текст статті 89 викласти в такій редакції:

«Жорстоке поводження з тваринами — знущання над тваринами, завдання побоїв або вчинення інших насильницьких дій, що завдали тварині фізичного болю, страждань і не спричинили тілесних ушкоджень, каліцтва чи загибелі, залишення тварин напризволяще, у тому числі порушення правил утримання тварин, —

тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією тварини, якщо перебування тварини у власника становить загрозу для її життя або здоров’я.

Ті самі дії, вчинені стосовно двох і більше тварин, або групою осіб, або особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме порушення, пропаганда жорстокого поводження з тваринами —

тягнуть за собою накладення штрафу від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб з конфіскацією тварини, якщо перебування тварини у власника становить загрозу для її життя або здоров’я.

Насильницькі дії стосовно тварин, спрямовані на задоволення статевої пристрасті, —

тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією тварини, якщо перебування тварини у власника становить загрозу для її життя або здоров’я»;

2) статтю 221 після слова та цифр «статтями 85 1 , 88 — 88 2 » доповнити цифрами «89»;

3) у частині першій статті 222 слово та цифри «стаття 44 1 » замінити словом та цифрами «стаття 89»;

4) абзац другий пункту 1 частини першої статті 255 після цифр «51 2 » доповнити цифрами «88 1 , 89».

2. Статтю 299 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25 — 26, ст. 131) викласти в такій редакції:

«Стаття 299. Жорстоке поводження з тваринами

1. Жорстоке поводження з тваринами, що відносяться до хребетних, у тому числі безпритульними тваринами, що вчинене умисно та призвело до каліцтва чи загибелі тварини, а також нацьковування тварин одна на одну чи інших тварин, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів, публічні заклики до вчинення діянь, які мають ознаки жорстокого поводження з тваринами, а також поширення матеріалів із закликами до вчинення таких дій —

караються арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років.

2. Ті самі дії, вчинені у присутності малолітнього чи неповнолітнього, —

караються обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені з особливою жорстокістю або у присутності малолітнього чи неповнолітнього, або щодо двох і більше тварин, або повторно, або групою осіб, або вчинені активним способом, —

караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років».

1) абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

«жорстоке поводження з тваринами — знущання над тваринами, у тому числі безпритульними, що спричинило мучення, завдало їм фізичного страждання, тілесні ушкодження, каліцтво або призвело до загибелі, нацьковування тварин одна на одну та на інших тварин, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів, залишення домашніх та сільськогосподарських тварин напризволяще, у тому числі порушення правил утримання тварин»;

2) після абзацу дванадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

«пересувний звіринець — спеціально обладнані некапітальні споруди, тимчасові приміщення, транспорт, мобільні клітки, огорожі, інші пересувні конструкції, що використовуються закладами культури, цирками, пересувними цирками, гастрольними центрами та іншими особами для тримання і транспортування диких тварин з метою їх використання у цирковій, естрадній, розважальній діяльності (публічного і приватного характеру), а також для їх публічної демонстрації, залучення до показів, виставок, що не мають наукового значення».

У зв’язку з цим абзаци тринадцятий — п’ятнадцятий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим — шістнадцятим.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

search.ligazakon.ua

Конституція України

Стаття 41. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом.

Громадяни для задоволення своїх потреб можуть користуватися об’єктами права державної та комунальної власності відповідно до закону.

Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Примусове відчуження об’єктів права приватної власності може бути застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку, встановлених законом, та за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості. Примусове відчуження таких об’єктів з наступним повним відшкодуванням їх вартості допускається лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану.

Конфіскація майна може бути застосована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом.

Використання власності не може завдавати шкоди правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію і природні якості землі.

Закон України «Про міліцію»

Стаття 10. Основні обов’язки міліції

Міліція відповідно до своїх завдань зобов’язана:

26) забезпечувати в межах своїх повноважень додержання вимог закону, виконання та контроль за рішеннями сільських, селищних, міських рад з питань охорони громадського порядку, торгівлі, утримання тварин у домашніх умовах , додержання тиші в громадських місцях тощо, а також контролювати утримання в належній чистоті вулиць, прибудинкових територій і дворів у містах та інших населених пунктах;

Цивільний кодекс України

Стаття 180. Тварини

1. Тварини є особливим об’єктом цивільних прав. На них поширюється правовий режим речі, крім випадків, встановлених законом.

2. Правила поводження з тваринами встановлюються законом.

3. Тварини, занесені до Червоної книги України, можуть бути предметом цивільного обороту лише у випадках та порядку, встановлених законом.

Стаття 340. Бездоглядна домашня тварина

1. Особа, яка затримала бездоглядної домашня тварина, зобов’язана негайно повідомити про це власника і повернути її.

Якщо власник бездоглядної домашньої тварини або місце його перебування невідомі, особа, яка затримала тварину, зобов’язана протягом трьох днів заявити про це міліції або орган місцевого самоврядування, вживає заходів щодо розшуку власника.

2. Особа, яка затримала бездоглядної домашня тварина, може на час розшуку власника залишити її у себе на утриманні та в користуванні або передати іншій особі, якщо ця особа може забезпечити утримання та догляд за твариною з додержанням ветеринарних правил, або передати її міліції або органові місцевого самоврядування.

3. Особа, у якої залишена бездоглядна домашня тварина, відповідає за її загибель або пошкодження у межах її вартості лише в разі свого умислу або грубої необережності.

Стаття 341. Набуття права власності на бездоглядну домашню тварину

1. Якщо протягом шести місяців з моменту заяви про затримання бездоглядної робочої або великої рогатої худоби і протягом двох місяців — щодо інших домашніх тварин не буде виявлено їхнього власника або він не заявить про своє право на них, право власності на ці тварини переходить до особи, у якого вони були на утриманні та в користуванні.

2. У разі відмови особи, у якої бездоглядна домашня тварина була на утриманні та в користуванні, від набуття права власності на неї ця тварина переходить у власність територіальної громади, на території якої її було виявлено.

Стаття 342. Відшкодування витрат на утримання бездоглядної домашньої тварини та виплата винагороди

1. У разі повернення бездоглядної домашньої тварини власникові особа, яка затримала тварину, та особа, якій вона була передана на утримання та в користування, мають право на відшкодування витрат, пов’язаних з утриманням тварини, з вирахуванням вигод, здобутих від користування нею.

2. Особа, яка затримала бездоглядної домашня тварина, має право на винагороду відповідно до статті 339 цього Кодексу.

Адміністративний кодекс України

Стаття 89. Жорстоке поводження з тваринами

Жорстоке поводження з тваринами, їх мордування або вчинення інших дій, що призвели до їх мучення, каліцтва чи загибелі, — тягнуть за собою накладення штрафу від дев’яти до двадцяти одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Стаття 154. Порушення правил утримання собак і кішок

Утримання собак і кішок в місцях, де це заборонено відповідними правилами, чи понад установлену кількість, чи незареєстрованих собак, або приведення в громадські місця, або вигул собак без повідків і намордників (крім собак, у реєстраційних свідоцтвах на яких зроблено спеціальну відмітку) чи в відведених для цього місцях — тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження або накладення штрафу на посадових осіб — від трьох до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті ж дії, що спричинили заподіяння шкоди здоров’ю людей або їх майну, а також повторне протягом року вчинення порушення з числа передбачених частиною першою цієї статті — тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від трьох до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією тварин і на посадових осіб — від чотирьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Кримінальний кодекс України

Стаття 299. Жорстоке поводження з тваринами

1. Знущання над тваринами, що відносяться до хребетних, вчинене із застосуванням жорстоких методів або з хуліганських мотивів, а також нацьковування зазначених тварин одна на одну, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів, —

караються штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців.

2. Ті ж дії, вчинені у присутності малолітнього, — караються штрафом до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років.

mkrada.gov.ua

В Україні набув чинності закон про кримінальну відповідальність за жорстоке поводження з тваринами

За жорстоке поводження з тваринами українцям може загрожувати великий штраф або обмеження свободи

Нагадаємо, що 22 червня Верховна Рада прийняла закон №5119-1 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо впровадження гуманного ставлення до тварин).

Законом доповнено Кримінальний кодекс та Кодекс про адміністративні правопорушення статтею «жорстоке поводження з тваринами».

Відповідно до прийнятого закону, жорстоке поводження визначається як «знущання над тваринами, в тому числі бездомними, що спричинило муки, що завдало їм фізичні страждання, тілесні ушкодження, каліцтва або призвело до загибелі». Також мова йде про нацьковування тварин одна на одну і на інших тварин, залишення домашніх і сільськогосподарських тварин напризволяще, в тому числі порушення правил утримання тварин.

Скільки років дадуть за знущання над тваринами

Побої, знущання над тваринами тягнуть за собою штраф від 3400 до 5100 грн з конфіскацією тварини, якщо її життю є загроза.

У разі колективних знущань, повторного випадку знущання — штраф збільшується від 5100 грн до 8500 грн або адмінарешт до 15 діб з конфіскацією тварини в разі потреби.

За задоволення статевої пристрасті з твариною — штраф від 3400 до 8500 грн. Тварину конфіскують.

Якщо поліція кваліфікує жорстоке поводження з твариною за статтею Кримінального кодексу, винуватцю в залежності від наслідків (загибель тварини) загрожує обмеження позбавлення волі від шести місяців до 3 років. За вбивство тварини в присутності дитини — обмеження позбавлення волі строком 3-5 років.

Передбачено також покарання до 8 років позбавлення волі, якщо зловмисник зробив це з особливою жорстокістю (повторно, колективні знущання, стосовно двох і більше тварин)

Уважаемые читатели! Комментарии на нашем сайте модерируются. Комментарии к нашим публикациям могут оставить только зарегистрированные пользователи.

Пожалуйста, будьте толерантны к другим участникам дискуссии. В комментариях запрещены мат, угрозы, оскорбления, агрессия, нарушение законодательства, ссылки и реклама. При нарушении этих правил комментарии будут удалены, а оставившие их читатели – забанены. В случае официального запроса данные читателей, нарушивших требования законодательства, могут быть переданы правоохранительным органам.
Любые комментарии пользователей сайта не являются информационными материалами, носят характер изложения мыслей конкретных пользователей сети Интернет и размещаются пользователями самостоятельно. Редакция сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Поважні читачі! Будь-які коментарі користувачів сайту не є інформаційними матеріалами, носять характер викладення думок конкретних користувачів мережі Інтернет та розміщуються користувачами самостійно. Редакція сайту не несе відповідальність за зміст коментарів.

nv.ua

Законодавство України

здійснення інших повноважень у сфері захисту тварин від
жорстокого поводження відповідно до своєї компетенції. < Закон доповнено статтею 30-1 згідно із Законом N 5456-VI
( 5456-17 ) від 16.10.2012 >
Стаття 31. Повноваження центрального органу виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сфері освіти і
науки, у сфері захисту тварин від жорстокого
поводження < Назва статті 31 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5456-VI ( 5456-17 ) від 16.10.2012 >
До повноважень центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері освіти і науки, у сфері захисту
тварин від жорстокого поводження належать: < Абзац перший статті
31 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5456-VI ( 5456-17 )
від 16.10.2012 >
контроль за дотриманням вимог цього Закону під час проведення
наукових експериментів;
затвердження переліку наукових установ, які мають право
проводити досліди на тваринах;
видача дозволів на проведення наукових експериментів над
тваринами;

здійснення інших повноважень у сфері захисту тварин від
жорстокого поводження відповідно до своєї компетенції.
Стаття 31-1. Повноваження центрального органу виконавчої
влади, що забезпечує формування державної
політики у сфері освіти і науки, у сфері захисту
тварин від жорстокого поводження
До повноважень центрального органу виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики у сфері освіти і науки, у
сфері захисту тварин від жорстокого поводження належить:
установлення порядку проведення наукових дослідів,
експериментів на тваринах;
затвердження альтернативних методів та об’єктів для отримання
наукових даних;
здійснення інших повноважень у сфері захисту тварин від
жорстокого поводження відповідно до своєї компетенції. < Закон доповнено статтею 31-1 згідно із Законом N 5456-VI
( 5456-17 ) від 16.10.2012 >
Стаття 32. Нагляд Національної поліції за дотриманням
цього Закону
< Назва статті 32 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 766-VIII ( 766-19 ) від 10.11.2015 >
Органи Національної поліції здійснюють нагляд за дотриманням
порядку вигулу домашніх тварин (собак) у громадських місцях та
вживають відповідних заходів у разі порушення законодавства про
порядок поводження й утримання домашніх тварин. < Частина перша статті 32 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012, N 766-VIII ( 766-19 ) від
10.11.2015 >
Поліцейські в порядку, установленому Законом України «Про
Національну поліцію» ( 580-19 ), мають право на застосування
вогнепальної зброї для відбиття нападу тварин, які загрожують
життю і здоров’ю особи чи поліцейського. < Частина друга статті 32 в редакції Закону N 766-VIII ( 766-19 )
від 10.11.2015 >
Розділ V
ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ТВАРИН
ВІД ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ
Стаття 33. Громадський контроль у сфері захисту тварин від
жорстокого поводження
Громадський контроль у сфері захисту тварин від жорстокого
поводження здійснюється громадськими інспекторами з охорони
довкілля. < Частина перша статті 33 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5456-VI ( 5456-17 ) від 16.10.2012 >
Громадські інспектори з охорони довкілля мають право складати
протоколи за фактами жорстокого поводження з тваринами. Ці
протоколи розглядаються центральним органом виконавчої влади, що
реалізує державну політику із здійснення державного нагляду
(контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища,
раціонального використання, відтворення і охорони природних
ресурсів. < Частина друга статті 33 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5456-VI ( 5456-17 ) від 16.10.2012 >
Громадські інспектори з охорони довкілля у сфері захисту
тварин від жорстокого поводження:
беруть участь у проведенні спільно з працівниками державних
установ ветеринарної медицини рейдів та перевірок додержання
підприємствами, установами, організаціями та громадянами
законодавства про захист тварин від жорстокого поводження;
надають допомогу органам державного контролю у сфері захисту
тварин від жорстокого поводження в діяльності по запобіганню
правопорушенням у сфері захисту тварин від жорстокого поводження.
< Частина третя статті 33 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5456-VI ( 5456-17 ) від 16.10.2012 >
Стаття 34. Контроль громадських організацій у сфері захисту
тварин від жорстокого поводження
Контроль у сфері захисту тварин від жорстокого поводження
може здійснюватися громадськими організаціями, статутною метою
яких є захист тварин від жорстокого поводження.
Громадські організації у сфері захисту тварин від жорстокого
поводження:
беруть участь у проведенні державними органами управління у
сфері захисту тварин від жорстокого поводження перевірок виконання
підприємствами, установами та організаціями планів і заходів,
пов’язаних із захистом тварин від жорстокого поводження;
ставлять перед відповідними органами державної влади питання
про конфіскацію тварин та відповідальність осіб, які їх утримують,
відповідно до чинного законодавства, у разі виявлення фактів
жорстокого поводження з тваринами;
подають до суду позови про відшкодування шкоди, заподіяної
внаслідок порушення законодавства про захист тварин від жорстокого
поводження, в тому числі здоров’ю громадян і майну громадських
організацій.
Громадські організації, статутною метою яких є захист тварин
від жорстокого поводження, мають право одержувати від органів
державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію,
необхідну для реалізації ними своїх статутних цілей і завдань.
Діяльність громадських організацій у сфері захисту тварин від
жорстокого поводження здійснюється відповідно до законодавства
України на основі їх статутів.
Стаття 35. Відповідальність за порушення вимог цього Закону
За порушення вимог цього Закону винні особи несуть
кримінальну, адміністративну та цивільно-правову відповідальність
згідно із законом.
Розділ VI
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня
набрання чинності цим Законом:
подати Верховній Раді України пропозиції щодо внесення змін
до законів України, що випливають із цього Закону;
прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації
цього Закону;
привести у відповідність із цим Законом свої
нормативно-правові акти;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 21 лютого 2006 року
N 3447-IV

zakon.help

Зміни від 22.06.2017 до Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження»

Набрання чинності: невідомо

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

домашні тварини – собаки, коти та інші тварини, що протягом тривалого історичного періоду традиційно утримуються і розводяться людиною, а також тварини видів чи порід, штучно виведених людиною для задоволення естетичних потреб і потреб у спілкуванні, що, як правило, не мають життєздатних диких популяцій, які складаються з особин з аналогічними морфологічними ознаками, та існують тривалий час у їх природному ареалі;

безпритульні тварини – домашні тварини, що залишилися без догляду людини або утворили напіввільні угруповання, здатні розмножуватися поза контролем людини;

експериментальна тварина – тварина, що використовується для проведення наукових дослідів, експериментів;

жорстоке умертвіння тварин – умертвіння тварин без застосування знеболюючих засобів, що запобігають відчуттю тваринами болю і страху;

біостерилізація – позбавлення тварини хірургічним шляхом здатності до відтворення потомства (репродуктивної здатності);

жорстоке поводження з тваринами – знущання над тваринами, вчинене із застосуванням жорстоких методів або з хуліганських мотивів, а також нацькування тварин одна на одну, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів;

карантинний майданчик – спеціально обладнані приміщення або частини приміщень, які призначені для тимчасового утримання домашніх тварин у разі їх вилову чи тимчасової ізоляції;

утримання в домашніх умовах – обмеження природної волі домашніх тварин, що виключає їх вільне переміщення за межами квартири, подвір’я окремого будинку;

тварини – біологічні об’єкти, що відносяться до фауни: сільськогосподарські, домашні, дикі, у тому числі домашня і дика птиця, хутрові, лабораторні, зоопаркові, циркові;

дикі тварини – тварини, природним середовищем існування яких є дика природа, у тому числі ті, які перебувають у неволі чи напіввільних умовах;

сільськогосподарські тварини – тварини, що утримуються та розводяться людиною для отримання продуктів і сировини тваринного походження;

евтаназія – гуманні методи умертвіння тварин, що виключають їх передсмертні страждання;

жорстоке поводження з тваринами – знущання над тваринами, у тому числі безпритульними, що спричинило мучення, завдало їм фізичного страждання, тілесні ушкодження, каліцтво або призвело до загибелі, нацьковування тварин одна на одну та на інших тварин, вчинене з хуліганських чи корисмів мотивів, залишення домашніх та сільськогосподарських тварин напризволяще, у тому числі порушення правил утримання тварин;

гуманне ставлення до тварин – дії, що відповідають вимогам захисту тварин від жорстокого поводження і передбачають доброзичливе ставлення до тварин, сприяння їх благу, покращання якості їх життя тощо;

пересувний звіринець – спеціально обладнані некапітальні споруди, тимчасові приміщення, транспорт, мобільні клітки, огорожі, інші пересувні конструкції, що використовуються закладами культури, цирками, пересувними цирками, гастрольними центрами та іншими особами для тримання і транспортування диких тварин з метою їх використання у цирковій, естрадній, розважальній діяльності (публічного і приватного характеру), а також для їх публічної демонстрації, залучення до показів, виставок, що не мають наукового значення;

притулки для тварин – неприбуткові установи, спеціально призначені та облаштовані для утримання безпритульних тварин.

www.yurfact.com.ua

Смотрите еще:

  • Телефон защиты прав потребителей в мурманске Органы надзора МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ Отдел административной работы и лицензирования в сфере здравоохранения Начальник отдела: Суркова Наталья Викторовна Адрес: 183032, г. […]
  • Выход на пенсию юмор На злобу дня: лучшие шутки о повышении пенсионного возраста Минфин России подтвердил, что минимальная пенсия по старости с 1 января 2019 года составит 4500 долларов США в месяц, а пенсионный возраст — 127 и […]
  • Реестр полигонов тбо 2018 Не внесение полигона ТКО в Государственный реестр объектов размещения отходов не является основанием для прекращения размещение ТКО Предмет спора: о признании недействительным предписания Административного […]
Закладка Постоянная ссылка.

Обсуждение закрыто.